Barcelona invertirà 7,6 MEUR per arranjar els jardins de la finca Ravetllat-Pla del districte d’Horta-Guinardó

  La intervenció s'iniciarà el mes de maig de 2018 i convertirà la zona en una gran illa verda de 3,6 hectàrees oberta al barri

  L’Ajuntament de Barcelona invertirà 7,6 MEUR per arranjar i millorar els jardins de la finca Ravetllat-Pla, al districte d’Horta-Guinardó. La intervenció, que començarà a desenvolupar-se el mes de maig de 2018, té per objectiu crear una illa verda oberta al barri de 3,6 hectàrees que se sumen a les 16,9 que l’executiu local ja ha desenvolupat des de l’inici del mandat, arribant a un total de 20,5. En aquesta línia, es potenciarà el corredor verd Parc de la Ciutadella-Collserola del qual forma part la zona, i es millorarà la connectivitat dels jardins amb l’entorn. El projecte s’ha redactat a partir d’un procés de treball amb els veïns del barri del Guinardó i inclou els entorns del l’edifici Ravetllat-Pla i el Passatge Torrent d’en Melis. Contempla obrir aquest àmbit com a parc públic amb horari de tancament nocturn i al mateix temps, mantenir i preservar el patrimoni natura i històric, promocionant la biodiversitat.

  Aquesta intervenció aportarà a la ciutat un nou node públic de 3,6 hectàrees de verd, que suposarà un increment significatiu a les 44 hectàrees que es volen desenvolupar fins al 2019 i a les 160 compromeses pel 2030, en el marc del Compromís pel Clima i la Mesura de Govern d’impuls de infraestructura verda urbana. Aquestes 3,6 hectàrees se sumaran a les 16,9 hectàrees que ja s’han desenvolupat des de l’inici de mandat, arribant a les 20,5 en total.

  Un parc públic 

  L’àmbit del projecte inclou els entorns del l’edifici Ravetllat-Pla i el Passatge Torrent d’en Melis. La superfície total, de 36.718 metres quadrats, està delimitada per l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, carrer Cartagena, Ronda del Guinardó i el mateix Passatge Torrent d’en Melis, al barri del Guinardó. El projecte preveu obrir aquest àmbit com a parc públic amb horari de tancament nocturn i al mateix temps, mantenir i preservar el patrimoni, tant el natural com l’històric, promocionant la biodiversitat. La intervenció que es farà implica un grau d’urbanització mínima, amb recorreguts i zones d’estada de petit format per a gaudir de l’espai verd i del patrimoni històric. Els materials per als paviments seran el sauló i per a la resta d’elements d’urbanització (baranes, fanals, tanques), l’acer galvanitzat.

  A més, s’insistirà especialment en treballar sobre el conjunt dels jardins, a partir de tres àmbits: la racionalització de les tanques i els accessos; la creació i adequació de camins i espais de connexió per millorar-ne l’accessibilitat; i, finalment, l’obertura de les instal·lacions al barri i la dinamització social que se’n derivarà, amb nous usos per la ciutadania.

  L’actuació preveu horts urbans, espais vegetals i d’estada i, per promoure la biodiversitat, refugis per a la fauna.

  Inici dels treballs previstos pel mes de maigA finals del 2016 es va realitzar una primera fase d’intervenció que va consistir en l’enderroc de les edificacions de les antigues quadres i de les barraques d’aquest àmbit, que es trobaven mig en runes. També es va fer la neteja del solar de la finca sense afectar els edificis de valor patrimonial com és la part de l’immoble on vivia la família Pla i l’Institut Ravetllat-Pla. Les obres es troben en procés de licitació i la previsió és iniciar-les al maig del 2018 i finalitzarles a l’octubre del 2019.

  El nou projecte per aquest àmbit del Guinardó ‘’ha treballat de manera coordinada amb les entitats i associacions veïnals del barri.

  Un edifici històric

  Els jardins conviuran amb el propi immoble de la finca Ravetllat-Pla, un edifici senyorial, de traç neoclàssic dels anys 30. Està situat al carrer Mare de Déu de Montserrat 114 i va ser construït per l’arquitecte noucentista Adolf Florensa i Ferrer.

  Aquest palauet, de 2.500 metres quadrats, es va construir com a laboratori farmacèutic a partir dels anys 30, acollint l’Institut Ravetllat-Pla, fundat pel doctor Ramon Pla Armengol i el veterinari i bacteriòleg Joaquim Ravetllat Estech. En aquest espai s’investigava amb cavalls per trobar un sèrum contra la tuberculosi. L’activitat va anar minvant i els laboratoris varen tancar a finals dels anys setanta.

  L’edifici també es va convertir en l’habitatge de la família Pla Montseny i amb el anys va passar a ser la residència de la Núria Pla, filla de Ramon Pla i amant del col·leccionisme que, al llarg dels anys va reunir una gran quantitat de mobles i antiguitats dels segle XVII, XVIII i XIX, fins a la seva mort, l’any 2011. L’any 2009, va donar l’arxiu de l’Institut a la Unitat d’Història de la Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dit arxiu conté tot el material científic i comercial generat per l’Institut durant el seu funcionament.

  El 2015 l’Ajuntament de Barcelona va adquirir la titularitat de la finca Ravetllat-Pla i va acordar cedir l’ús de l’edifici principal a la Fundació Ramon Pla i Armengol per un termini de 50 anys i destinar la resta a parc públic, donant compliment a la voluntat de la testadora, Núria Pla, de dedicar l’espai a activitats culturals relacionades amb l’exposició al públic de la col•lecció de mobles i arts decoratives.

  L’adquisició va donar resposta a llargues reivindicacions veïnals. Avui, ja convertida en un nou espai museístic, la Fundació Ramon Pla Armengol gestiona la mansió, que compta amb una valuosa col·lecció de 850 peces de mobiliari, escultura, pintura i orfebreria que es poden visitar gratuïtament per la ciutadania, amb inscripció prèvia a la web de la fundació.