ATENCIÓ: Creixen els accidents laborals a Andorra

El nombre d'accidents laborals durant el 2021 augmenta un 8,3% més respecte a l'any anterior.

Durant l’any 2021, el nombre d’accidents laborals ocorreguts augmenta un 8,3% més respecte a l’any anterior. En total, se’ncomptabilitzen 1.336, segons afirma el Diari Ara.

La suma de jornades no treballades per a l’any 2021 és d’un total de 51.717 dies, tal com publica el departament d’Estadística. Segons la metologia europa, es considera accident de treball aquell derivat de l’absència del treballador per un període superior a 3 dies i l’accident es produeix en el lloc de efina o en el transcurs de qualsevol desplaçament laboral i no en el desplaçament cap o des del lloc de feina.

Els informes assenyalen que els homes pateixen la major part dels accidents laborals, amb més de 3 de cada 4 casos. Si ens fixem amb la nacionalitat, els espanyols juntament amb els portuguesos són els que pateixen la major part dels accidents laborals, amb un 29,3% i un 29,2% respectivament. La parròquia d’Andorra la Vella és la que suma el major nombre d’accidents laborals, amb el 37,3% del total.

Les esguinçades o contusions són les lesions més comunes. Representen la majoria dels accidents laborals i afecten majoritàriament als dits de la mà, als turmells, als genolls i a la columna lumbar. Respecte al temps, un 46,1% dels accidents necessita més d’un mes de baixa.

El registre del departament de Policia confirma que, durant l’any 2021, el nombre d’accidents de trànsit amb danys materials o corporals registrats també ha agumentat un 18,4% respecte el 2020. Han estat 496 accidents.

A banda, a causa de la Covid-19 s’han registrat un total de 93 casos de baixes mèdiques superiors a 3 dies. Aquestes també s’han considerat accident laboral o malaltia professional. De nou, els homes han estat els més afectats, amb un 79,6% dels casos.