Aprovada la delimitació d’espais i usos portuaris del Port de Tarragona

  Puertos del Estado aprova la DEUP 2017 després de dos anys de treballs

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  El Ministeri de Foment, a través de Puertos del Estado, ha aprovat la nova DEUP (Delimitació d’Espais d’Ús Portuari) del Port de Tarragona, un document estratègic que finalment, després de 2 anys, ha rebut el vistiplau dels responsables de Madrid. La DEUP fixa els límits marítims i terrestres del Port de Tarragona a data de 2017, recollint els canvis dels darrers anys en la delimitació de la Zona de Servei del Port. El document és una foto fixa de les zones de servei
  del Port que en regula les activitats, fixa la delimitació i defineix els usos de la zona de servei portuari.

  La Zona de Servei del Port inclou els espais de terra i d’aigua necessaris per al desenvolupament dels usos portuaris, els espais de reserva que garanteixin la possibilitat de desenvolupament de l’activitat portuària i aquells que puguin destinar-se a usos vinculats a la interacció port-ciutat. El document de la DEUP també defineix els usos previstos per a cadascuna de les diferents àrees en què es divideixi la zona de servei del Port.

  L’objectiu de la DEUP és establir una fotografia fixa dels espais en ús del Port de Tarragona i les reserves d’espais per al seu desenvolupament posterior. En aquest cas, la darrera versió d’aquest document –a més d’incloure nous terrenysen desafecta d’altres vinculats a previsions de creixement del Port que no s’han dut a terme, com per exemple el contradic de Ponent a la zona Sud o els darrer tram del dic de Llevant, ja que alguns dels projectes del 1994 no han estat desenvolupats des de llavors i estan essent substituïts per d’altres al nou Pla Director que actualment està tramitant el Port amb Puertos del Estado.

  Connexió per a la ZAL

  La DEUP incorpora a la Zona de Servei Portuària terrestre diverses peces de sòl amb l’objectiu de completar els espais per als accessos a la futura Zona d’Activitat Logístiques (ZAL), un espai d’un milió de metres quadrats destinat a ampliar les zones d’emmagatzematge i transport de mercaderies situat en el terme municipal de Vila-seca (La Pineda). El document incorpora una zona d’uns 9.000 m2 prop de l’Autovia C31B Salou-Tarragona que acolliria la connexió de la ZAL amb la carretera TV-3148 i uns altres terrenys, d’uns 26.000m2 i propietat de l’APT a l’oest de l’ATV-3146, que connectaria la ZAL a la xarxa general de carreteres pel nord. Finalment, aquest document estratègic també incorpora la regularització tècnica d’uns terrenys de 15.000 m2 que connecten el Port amb la ZAL i per
  carretera i, per tren, mitjançat un bypass per damunt del Rack de Repsol.

  Espais per ampliar terminal de la Boella

  La DEUP també recull la incorporació d’una banda de terreny a prop del Centre Educatiu de Tarragona – antiga Universitat Laboral- que se situa de forma paral·lel als molls de Galícia i Andalusia que assegura l’espai necessari per una possible ampliació de la Terminal Intermodal de La Boella. Aquesta peça de sòl suma uns 39.000 m2 a tocar del centre educatiu, però al mateix temps desafecta 96.000 m2 que ja no entren en els plans de futur del Port.

  Actualment, la Terminal Intermodal de La Boella no requereix d’una ampliació immediata, però a mig-llarg termini podria necessitar més espai, particularment quan entri en funcionament la terminal intermodal “Puerto Centro” que el Port de Tarragona projecta construir prop de la capital de l’Estat espanyol.

  Millors comunicacions per tren i carretera

  La DEUP incorpora una àmplia zona de servei en el marge dret del riu Francolí de 85.000 m2 que permetrà millorar les comunicacions terrestres del Port de Tarragona. Per una banda, aquests terrenys podien permetre la construcció d’una “zona buffer” o de transició, destinada a l’espera de camions per a càrrega i descàrrega, que alliberaria espais als molls que es destinarien a noves activitats. I d’altra banda, aquests terrenys també podrien acollir la futura connexió de la via de ferrocarril cap a Saragossa i Madrid amb l’estació de classificació de la
  Canonja, la qual cosa permetria l’entrada i sortida de composicions de trens des de i cap al futur “Puerto Centro”, als municipi de Guadalajara i Marchamalo.

  En aquest sentit, la DEUP també incorpora l’actual ramal ferroviari que connecta amb la línia Tarragona-València. Es tracta d’una connexió ja existent però que calia delimitar i definir-ne formalment el seu ús i que afecta a 8.800 m2 de sòl a tocar de l’EDAR d’Ematsa.

  Connexió Port i Ciutat

  La delimitació d’espais portuaris inclou la passarel·la que uneix el Port amb la ciutat des del juny de 2018 i que l’APT va finançar i construir amb l’objectiu d’unir la façana marítima amb la ciutat de Tarragona a través d’un projecte que suposar la inversió de 1,7 milions d’euros. La DEUP també inclou els terrenys corresponents al passeig marítim de la platja del Miracle. En ambdós casos l’APT se’n fa càrrec seguint de la seva voluntat de relligar, més i millor, el Port i la Ciutat; i complint el seu objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de les zones adjacents al port i també del conjunt de la ciutat.