El 5% dels tarragonins consumeix medicació hipnòtica per dormir

  El 43% dels tarragonins se'n va a dormir passada la mitjanit i el 60% dorm entre 6 i 7 hores, quan la recomanació de la Dra. Romero és dormir com a mínim 7h

  Per cinquè any consecutiu i fidel al seu compromís de millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant el descans, l’empresa Dormity amb la col·laboració de la Dra. Odile Romero, cap de la Unitat del Son de l’Hospital de la Vall d’Hebron, ha portat a terme l’Estudi Dormity PSQI que permet conèixer la qualitat del son dels catalans.

  Aquest estudi s’elabora a partir del qüestionari clínic internacional de Pittsburgh, que analitza set components referents a la son (qualitat subjectiva, latència, durada, pertorbació, eficiència, ús de medicació hipnòtica i disfunció diürna) per determinar l’Índex de Qualitat de Somni (PSQI ) de les persones.

  Segons la Dra. Romero, encara es percep una manca d’interès en la gent per adquirir hàbits de son saludables. Si bé ha augmentat la preocupació pel descans, perquè la mitja d’hores de permanència al llit és de 8h 10m, l’eficiència del son encara no és prou bona: les dones dormen de mitja 6h 19m i els homes 6h 39m.

  La realitat mostra que seguim estant molt lluny dels estàndards europeus pel que fa a horaris. A Catalunya, l’hora habitual d’anar a dormir és entre les 23 i les 00:59h, el 24,5% ho fa de 23h a 23:59h i el 43% dels catalans (43% dels tarragonins) se’n va a dormir passada la mitjanit.

  Segons situació laboral, els grups poblacionals que dormen millor són els treballadors autònoms sense assalariats, els estudiants i els treballadors per compte aliena. Els professionals amb persones assalariades al seu càrrec és el segment poblacional que passa menys temps al llit i que dorm menys hores.

  Un 42,5% dels tarragonins es lleva entre les 7 i les 7:59h del matí, un 25% entre les 6 i les 6:59; un 10% més ho fa entre les 6 i les 6:59h; i la resta es lleva més tard de les 8h.

  Una altra conclusió de l’estudi és que en poblacions de més de 100.000 habitants, un 9% se’n va a dormir després de les 2 de la matinada, mentre en que a poblacions inferiors, aquest percentatge es redueix a l’1%.

  Atenent, als 7 components de l’Estudi Dormity PSQI, s’observa que:
  Sobre la latèncial’estudi indica que la mitjana de temps a adormir-se és de 20 minuts. El 14% dels tarragonins tarda més de 30 minuts en adormir-se, segons la Dra. Romero, “menys de 30 min està dins la normalitat; per sobre d’aquest temps cal revisar higienes del son o consultar amb un especialista.”

  En canvi, segueix augmentant l’ús de medicació hipnòtica: el 5% dels tarragonins ha declarat prendre 3 o més cops per setmana algun tipus de tractament hipnòtic per dormir. La medicació hipnòtica no pot substituir en cap cas uns bons hàbits de son saludables”, emfatitza la Dra. Romero.

  La qualitat subjectiva del son és bastant bona per a més de la meitat de la població (54%), molt bona pel 30% i dolenta i molt dolenta pel 16%.

  Pel que fa a la durada de la son: el 60% dels tarragonins dorm entre 6 i 7 hores. Segons la Dra. Romero, “hem d’adaptar els nostres compromisos socials i rutines diàries a uns bons hàbits d’higiene del son, i no a l’inrevès.”

  L’eficiència del son està per sota de l’any passat: si la mitjana òptima d’eficiència és el 85%, aquest any el promig ha estat de 83%. En concret, un 64% de la població està en el 85%; un 34% dels tarragonins està per sota de l’umbral favorable.

  El 66% de la població ha afirmat que no veu afectades les seves facultats durant el dia a causa del son, i un 34% dels tarragonins ha assenyalat tenir alguna disfunció diürna relacionada amb el son.

  Per últim, el 91% dels tarragonins ha declarat tenir pertorbacions del son. Les raons principals de pertorbació segueix tenir nens petits), per estrès, fatiga o tensió nerviosa i per sorolls externs.

  Com a conclusions generals del V Estudi Dormity PSQI, la Dra. Odile Romero insisteix en què “les persones descuidem molt la higiene del son, i preferim prendre un fàrmac abans que revisar els nostres hàbits i intentar millorar-los.” Un cop més, la Dra. Romero ha alertat de la gran varietat de riscos per a la salut que suposa la manca d’un bon descans, tals com risc cardiovascular, tendència a la depressió, major propoensió a la diabetis i l’obesitat, entre d’altres.