Serveis mínims de metro a Barcelona per la vaga parcial d’aquest dilluns

  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) adverteix que el servei que es prestarà serà insuficient per absorbir la demanda normal

  Aquest dilluns el servei de metro es veurà afectat per la vaga parcial convocada pel Comitè d’Empresa. Durant les hores punta (de 7.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores) els serveis mínims estableixen la circulació del 40% dels trens, mentre que a la nit (de 20.30 a 22.30 hores) el servei es reduirà fins al 20%.

  Aquesta acció coincideix amb les hores de més afluència de viatgers al metro, a l’entrada i la sortida dels centres de treball i d’estudi. Es mantindran els serveis mínims del 40% dels metros durant les hores punta i del 20% durant les hores vall.

  Els serveis previstos per a les franges afectades seran els següents:

  — De 7.00 a 9.00 hores (40% del servei): intervals de 8 a 10 minuts a les línies convencionals i de 12 a 16 a les automàtiques.
  — De 16.00 a 18.00 hores (40% del servei): intervals de 10 a 13 minuts a les línies convencionals i de 14 a 22 a les automàtiques.
  — De 20.30 a 22.00 hores (20% del servei): intervals de 18 a 26 minuts a les línies convencionals i de 14 a 33 a les automàtiques.
  — De 22.00 a 22.30 hores (20% del servei): intervals de 32 a 44 minuts a les línies convencionals i de 14 a 33 a les automàtiques.

  Cal preveure, però, que les alteracions començaran abans i que aniran més enllà de l’horari previst, a causa del temps que cal per retirar i incorporar els trens.

  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) adverteix que el servei que es prestarà serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges afectades, especialment durant les hores punta del matí, ja que de 7.00 a 9.00 hores acostuma a haver-hi unes 215.000 entrades a la xarxa de metro, i també a les hores punta de la tarda, ja que de 16.00 a 18.00 hores hi poden haver unes 170.000 entrades. Per això es recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament.