Reus publica la convocatòria de subvencions per al foment de l’associacionisme

També pel desenvolupament de projectes de moviment veïnal

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Relacions Cíviques, obre demà, 5 d’abril, el termini de presentació de les subvencions per al foment de l’associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal un cop publicades les bases de la nova convocatòria al Butlletí Oficial de la Província BOP d’avui, 4 d’abril.

La convocatòria per aquest 2022 té una dotació econòmica total de 77.000 (ampliables en 4.000 euros). Es tracta de la mateixa partida que l’any 2021.

Les sol·licituds per part de les entitats es podran presentar del 5 d’abril i fins el 24 d’abril (20 dies naturals) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament a l’enllaç següent: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/45358

La convocatòria consta de dues línies:

Línia 1. Per a projectes que impulsin les relacions cíviques i l’empoderament al territori. Dotada amb 47.000 euros (ampliables en 2.000 euros)

Inclou els següents àmbits:

Foment de l’associacionisme
Empoderament i compromís de les persones
Implicació dels veïns i veïnes
Foment de les relacions i col·laboracions amb altres entitats
Foment de valors cívics, igualtat i sostenibilitat.
La valoració del projectes tindrà un màxim de 50 punts:

25 punts. L’impacte del projecte, interès i utilitat social. Per exemple: treball en xarxa o activitats inclusives i per a tothom (edat, gènere, noves capacitats, nova ciutadania, etc.)
10 punts. Viabilitat econòmica i executiva. Per exemple: aportacions de l’entitat, voluntaris, nombre de persones a qui s’adreça…
10 punts. Implicació i representativitat de l’entitat. Es farà una valoració de l’any anterior.
5 punts. Sostenibilitat, bretxa digital, igualtat, promoció de la salut…
Línia 2. Funcionament, manteniment i millora del local social. 30.000 euros (ampliables en 2.000 euros)

Aquesta línia inclou les despeses de lloguer i de serveis i subministraments (aigua, gas, telefonia, assegurances…).

La valoració màxima també serà de 50 punts amb 20 punts pel desenvolupament general de l’associació; 20 punts per qualitat i quantitat d’activitats i utilització del veïnat i 10 punts per implicació i cura del local.

En la valoració de les sol·licituds de subvenció, en el supòsit que es produeixi un romanent en una de les línies, aquest romanent podrà ser utilitzat per incrementar la dotació de l’altra línia.

Cal recordar que la regidoria va modificar l’any passat les bases d’aquestes subvencions per seguir la línia estratègica del PAM de donar suport a les entitats locals i crear teixit associatiu. Cohesió, empoderament, referència, col·laboració i proximitat conformen la valoració de la comissió tècnica dels projectes presentats. Les noves bases de 2021 es van redactar tenint en compte la socialització i inclusió en la comunitat de les associacions de veïns en el territori.