Aportació milionària entre l’Ajuntament de Reus i la Generalitat a benestar social

Aquestes propostes s’articulen amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania en un context de crisi gairebé contínua des de l’any 2008

El nou acord entre l’Ajuntament de Reus i la Generalitat preveu destinar més de 19 milions d’euros a programes de benestar social fins al 2025.

La Junta de Govern Local ha aprovat el nou contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Reus en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

L’import total previst per als quatre anys és de prop 19.300.000 euros -el que suposa una mitjana d’uns 5 milions anuals-, una aportació que ha anat en increment. Com a novetat, destaca la incorporació, per primer cop, d’actuacions per promoure la teleassistència avançada i per fer front al sensellarisme.