Mas Carandell obre preinscripció a 150 places de formació professional per a l’ocupació

Mas Carandell obre preinscripció a l’oferta de 150 places de formació professional per a l’ocupació d’enguany, adreçada prioritàriament a persones en atur.

Mas Carandell obre preinscripció a l’oferta de 150 places de formació professional per a l’ocupació d’enguany, adreçada prioritàriament a persones en atur. S’ofereixen un total de 8 certificats de professionalitat (CP) de diferents nivells (1, 2 o 3) i sectors professionals així com un una especialitat d’Idiomes, en el marc de la recent aprovada convocatòria FOAP que té per finalitat la inserció laboral.

Pel regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, aquesta oferta ocupacional és un excel·lent oportunitat per qualificar-se i obtenir una acreditació amb validesa oficial, així com per poder realitzar pràctiques en empreses reals que completen l’itinerari formatiu cursat i permeten adquirir experiència laboral i un contacte amb el teixit empresarial que pot afavorir la seva ocupació.

L’oferta de cursos es concreta en:

  • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (CP1). 370 hores
  • Activitats auxiliars en agricultura (CP1). 410 hores
  • Activitats funeràries i manteniment de cementiris (CP1). 250 hores
  • Operacions auxiliars a la indústria alimentària (CP1). 300 hores
  • SEFED: Activitats de gestió administrativa (CP2).920 hores
  • Atenció sociosanitària a dependents en institucions socials (CP2). 490 hores
  • Mediació comunitària (CP3). 460 hores
  • Gestió i control de l’aprovisionament (CP3). 450 hores
  • Comunicació en llengua estrangera. Anglès nivell 2 .220 hores

Totes les accions compten amb 15 places, excepte el programa SEFED, que en disposa de 30, per impartir el certificat a través de la metodologia de simulació d’empreses. Aquest serà el primer curs a començar, el 24 de gener, juntament amb el d’Atenció sociosanitària a dependents en institucions socials. La resta ho faran escalonadament fins el 19 d’abril, en que s’iniciarà el curs d’Anglès.

Els cursos, són subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SPOC) i el Fons Social Europeu, i finançats amb càrrec als fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per tant no suposen cap cost econòmic per les persones que els realitzin. Per més informació o fer la preinscripció és pot consultar a la web, o bé dirigir-se a Mas Carandell.

Un certificat de professionalitat és una acreditació oficial de competències que garanteix disposar de coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat laboral. Els requisits d’accés als cursos depenen del nivell de l’acreditació, 1, 2 ó 3. Els de nivell 1 no n’exigeixen cap requisit acadèmic ni professional, els de nivell 2 demanen tenir un Graduat en ESO o equivalent, i els de nivell 3 un Batxillerat o equivalent. Si no es pot acreditar el requisit, es pot accedir a les accions superant una prova de competències clau.