L’Ajuntament de Reus i la Generalitat inspeccionaran pisos buits de grans tenidors per fomentar-ne el lloguer social

Es preveu la inspecció de 40 habitatges de Reus en un termini de sis mesos

L’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya inicien aquest mes una campanya d’inspecció d’habitatges buits propietat de grans tenidors amb l’objectiu de destinar-los a lloguer social. La campanya s’emmarca en el conveni signat entre la regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge, Teresa Pallarès; i el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, que preveu la inspecció de 40 habitatges a Reus en un termini de 6 mesos.

Teresa Pallarès, regidora d’Economia, Coneixement i Habitatges afirma que: “L’Ajuntament de Reus està decidit a intervenir en el mercat immobiliari mitjançant la detecció i mobilització d’habitatges buits, amb l’objectiu de fomentar-ne i garantir-ne la funció social, desincentivar que estiguin desocupats i, arribat el cas, penalitzar-ne, l’ús antisocial. La voluntat és incidir de forma clara per a preservar la funció social de la propietat de l’habitatge en les situacions en que no es acompleix la llei.”

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya cofinançarà els costos de la inspecció dels 40 habitatges buits, amb una dotació de 12.000 euros; mentre que l’Ajuntament aportarà el personal necessari i durà a terme les inspeccions.

Un cop realitzades les inspeccions, per part de l’Ajuntament s’iniciaran els expedients corresponents, i es concertarà amb l’Agència la manera com obtenir els habitatges per a ser destinats a polítiques socials, a través de de les fórmules previstes per la llei.

Les inspeccions es concentraran en habitatges propietat d’entitats financeres i grans empreses, que acumulen un important nombre d’habitatges presumptament buits, donada la seva responsabilitat i el fet de trobar-se en una posició singular i diferent de la de propietaris menors.

Es prioritzarà les inspeccions d’aquells habitatge que figurin en el Registre d’Habitatges Buits i Ocupats (RHBO), del cadastre municipal, i tinguin un expedient sancionador.

El pla de treball previst en la campanya d’inspeccions preveu les actuacions prèvies per a la detecció, comprovació i inspecció, les mesures de foment de l’ocupació i expedients de procediment sancionador.