Nova campanya de seguretat viària de la Guàrdia Urbana de Reus per controlar les distraccions al volant

La Guàrdia Urbana desplegarà una vintena de controls en punts fixos durant els torns de matí, tarda i nit

La Guàrdia Urbana porta a terme la setmana del 25 abril a l’1 de maig una nova campanya de seguretat viària coordinada pel Servei Català de Trànsit, en aquesta ocasió dirigida al control i vigilància de les distraccions al volant, especialment l’ús del telèfon mòbil i l’incompliment de les obligacions indicades per un semàfor. L’objectiu de la campanya és la reducció del nombre de víctimes als accidents de trànsit, així com la gravetat de les seves lesions.

En paral·lel al patrullatge habitual, la Guàrdia Urbana desplegarà una vintena de controls en punts fixos durant els torns de matí, tarda i nit. Es comptarà amb agents de paisà que alertaran de les infraccions observades per ser notificades a les persones infractores.

D’entre les infraccions en les què s’incidirà es troben:

  • Portar el mòbil a la mà durant la conducció. Està prohibida la manipulació manual del telèfon mòbil, del navegador o qualsevol altre dispositiu de comunicació mentre es condueix. Així com la utilització de cascos o auriculars. Sí que està permès el mans lliures. Els motoristes no podran portar el mòbil ajustat entre el casc i el cap. Es considera una infracció greu que comporta la imposició d’una multa de 200 euros i la pèrdua de 6 punts.
  • No mantenir la pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció. Aquesta conducta, lleu, es castiga amb 80 euros. No detreu punts.
  • Fer servir, durant la conducció, dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, o bé conduir i utilitzar cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. Aquesta infracció, considerada greu, comportarà una multa de 200 euros i la pèrdua de 3 punts.
  • Incomplir les obligacions indicades per un semàfor en vermell. És una infracció greu, castigada amb multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts.

Les distraccions en la conducció, segueixen sent el factor concurrent més freqüent en els accidents mortals. Des de la Guàrdia Urbana es recorda que el fet d’apartar els ulls de la carretera, malgrat que sigui un instant, suposa un risc propi i per terceres persones. Segons la DGT, des de 2016 les distraccions ja són la primera causa dels accidents mortals. El 2020, en el 31% dels accidents mortals les distraccions van ser el factor concurrent.

Un dels principals motius que genera la distracció del conductor és la utilització del telèfon mòbil durant la conducció. L’ús multiplica per 4 el risc de patir un accident i el risc és equiparable a la conducció amb excés d’alcohol. Utilitzar el mòbil per enviar missatges implica les 3 formes de distracció possibles: la distracció cognitiva, ja que la ment està ocupada elaborant el missatge; la distracció visual, mentre els ulls van llegint la pantalla; i la distracció manual, ja que els dits van teclejant les lletres o botons.

El passat 21 de març va entrar en vigor la modificació de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, que va incrementar de 3 a 6 els punts a detreure el fet de conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil i, a més va introduir una nova infracció: conduir mentre es subjecta amb la mà dispositius de telefonia mòbil. A banda de la retirada dels 6 punts, ambdues conductes estan sancionades amb 200 euros.

Un conductor que parla mentre condueix perd la capacitat de mantenir una velocitat constant, no guarda prou distància de seguretat amb el vehicle que circula davant i el temps de reacció augmenta considerablement (entre mig i dos segons, en funció dels reflexos del conductor) . A més, a més velocitat hi ha més risc que una distracció provoqui un accident: a 120 km/h, en 3 segons, es recorrerà una distància superior a la d’un camp de futbol.