Dimecres, 17 de juliol de 2024
És notícia

Guaita dona compte dels decrets d’organització del Govern municipal

Avatar photo

L'alcaldessa de Reus ha designat les tinences, els membres de la Junta de Govern, el cartipàs i el règim retributiu, entre altres aspectes

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha donat compte en la sessió plenària d’aquest dilluns, 26 de juny de diverses resolucions de l’alcaldia en matèria d’organització municipal, amb motiu de l’inici del mandat 2023-2027.

Tinences d’Alcaldia

Es designen les següents tinences d’Alcaldia, d’entre els/les regidors/es membres de la Junta de Govern Local, que substituiran l’alcaldessa en el cas de vacant, absència o malaltia:

 • 1a tinenta d’alcaldessa, Noemí Llauradó Sans
 • 2n tinent d’alcaldessa, Josep Baiges Gispert
 • 3r tinent d’alcaldessa, Daniel Rubio Angosto
 • 4a tinenta d’alcaldessa, Anabel Martínez Serrano
 • 5a tinenta d’alcaldessa, Marina Berasategui Canals
 • 6è tinent d’alcaldessa, Manel Muñoz Coll

 

Junta de Govern Local

Es nomenen membres de la Junta de Govern Local els següents regidors:

 • Sandra Guaita Esteruelas
 • Noemí Llauradó Sans
 • Daniel Recasens Salvador
 • Marina Berasategui Canals
 • Daniel Rubio Angosto
 • Dolors Del Mar Vázquez Pérez
 • Josep Baiges Gispert
 • Anabel Martinez Serrano
 • Manel Muñoz Coll
 • Daniel Marcos Cruz

Cartipàs municipal
Es crea l’estructura del govern de Reus amb el nomenament dels regidors següents:

 • Regidoria delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, Cultura i Relacions Ciutadanes: Noemí Llauradó Sans
 • Regidoria delegada de l’Àrea de Promoció Econòmica i Coneixement: Josep Baiges Gispert.
 • Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública: Daniel Rubio Angosto.
 • Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials: Anabel Martínez Serrano
 • Regidoria delegada de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge: Marina Berasategui Canals
 • Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern: Manel Muñoz Coll

 

 • Regidoria delegada d’Empresa, Formació i Ocupació, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, Cultura i Relacions Ciutadanes: Carles Prats Alonso
 • Regidoria delegada de Cultura i Política Lingüística, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, Cultura i Relacions Ciutadanes: Daniel Recasens Salvador.
 • Regidoria delegada d’Educació i Ciutadania, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, Cultura i Relacions Ciutadanes: Maria Pilar López Bastida
 • Regidoria delegada de Relacions Ciutadanes, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, Cultura i Relacions Ciutadanes: Maria Del Mar Escoda Serres.
 • Regidoria delegada de Via Pública, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública: Daniel Marcos Cruz.
 • Regidoria delegada de Salut i Esports, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials: Enrique Martín Domínguez.
 • Regidoria delegada de Joventut, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials: Daniel Marcos Cruz
 • Regidoria delegada d’Habitatge, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge: Anabel Martínez Serrano
 • Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Convivència, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern: Dolors del Mar Vázquez Pérez
 • Regidoria delegada de Bon Govern, Transparència i Administració Oberta, adscrita a la Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern: Montserrat Flores Juanpere.

 

Organismes autònoms

Es deleguen les presidències dels organismes autònoms municipals en els següents regidors:

 • Institut Municipal Reus Cultura: Daniel Recasens Salvador.
 • Institut Municipal de Formació i Empresa, “Mas Carandell”: Carles Prats Alonso.
 • Agència de Promoció de Ciutat, “Reus Promoció”: Noemí Llauradó Sans.

Comissions informatives

S’estableixen les següents Comissions Informatives:

 • Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme.
 • Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
 • Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Hisenda i Projecció de Ciutat.
 • Comissió Informativa de Serveis Generals.
 • Comissió Especial de Comptes.

La designació dels membres de cada comissió correspondrà als grups municipals amb la proporció següent:

 • 3 membres del grup municipal del PSC-CP
 • 2 membres del grup municipal d’ERC-AM
 • 2 membres del grup municipal de Junts per Reus-CM
 • 1 membre del grup municipal d’Ara Reus
 • 1 membre del grup municipal del PP
 • 1 membre del grup municipal de VOX
 • 1 membre del grup municipal de la CUP-Amunt

Grups municipals

Es dona compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus integrants, portaveus titulars i suplents:

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

 • Sandra Guaita Esteruelas
 • Portaveu: Josep Baiges Gispert
 • Portaveu suplent: Ana Isabel Martinez Serrano
 • Segon portaveu suplent: Manel Muñoz Coll
 • Maria Pilar López Bastida
 • Daniel Marcos Cruz
 • Maria Del Mar Escoda Serres
 • Enrique Martín Domínguez

ERC-AM

 • Noemí Llauradó Sans
 • Portaveu: Daniel Recasens Salvador
 • Portaveu suplent: Montserrat Flores Juanpere
 • Segon portaveu suplent: Carles Prats Alonso
 • Marina Berasategui Canals

Junts per Reus-CM

 • Portaveu: Teresa Pallarès Piqué
 • Portaveu suplent: Maria Luz Caballero Gabás
 • Segona portaveu suplent: Montserrat Caelles Bertran
 • Joan Carles Gavaldà Bordes
 • Josep Cuerba Domènech

VOX

 • Portaveu: Julio Pardo Rodríguez Solano
 • Portaveu suplent: Francisco Javier Vaquero Rodríguez
 • Segon portaveu suplent: José Ruiz Martínez

Ara Reus

 • Portaveu: Dolors del Mar Vázquez Pérez
 • Portaveu suplent: Daniel Rubio Angosto

Partit Popular

 • Portaveu: Sílvia Virgili Guinovart
 • Portaveu suplent: Sebastià Domènech Bosch

Candidatura d’Unitat Popular-CUP Amunt

 • Portaveu: Mònica Pàmies Flores
 • Portaveu suplent: Arnau Martí Algueró

 

Règim retributiu
Es congelen a data 2023 les retribucions als càrrecs electes, les aportacions als grups municipals i dietes per assistències als òrgans col·legiats. Es fixen les retribucions dels càrrecs, en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

 • Alcalde o alcaldessa, un màxim de 75.529’97 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats A, un màxim de 73.582’29 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats B, un màxim de 67.089’81 euros bruts anuals.

Es fixen les retribucions dels càrrecs, en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació parcial:

 • Alcalde o alcaldessa, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 71.753’47 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats A, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 69.903’18 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 63.735’32 euros bruts anuals.

 

Es fixen les assistències als regidors per concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats:

 • 205 euros per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 euros anuals.
 • 600 euros per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 euros anuals.
 • L’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals percebran 340 euros per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 euros per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els regidors percebran 150 euros per assistència a cada Comissió Informativa, amb un màxim de 7.200 euros anuals.
 • Els regidors percebran 445 euros per assistència a cada Comissió de delegats, amb un màxim de 16.020 euros anuals.

Finalment, es fixa una dotació econòmica als grups polítics municipals xifrada en:

 • Component fix: 10.500 euros anuals per grup.
 • Component variable: 4.800 euros anuals per cada regidor del grup.

 

Personal eventual

S’estableix les següents plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual en la modalitat de personal de confiança o assessorament especial:

 • 1 cap de Gabinet de l’Alcaldia, que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’alcaldessa en totes les funcions que li corresponen aquesta com a presidenta de la corporació i màxim responsable de l’organització política i administrativa municipal; amb una retribució màxima anual de 67.256,96 euros.
 • 1 cap de Comunicació Corporativa, que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’alcaldessa en matèria de Comunicació corporativa i relacions amb els mitjans de comunicació; amb una retribució màxima anual de 56.408,06 euros.
 • 6 delegats de Serveis, que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es d’àrees; amb una retribució màxima anual de 56.408,06 euros.
 • 3 assessors de regidories adscrites, que desenvoluparan funcions que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es adscrits a determinades àrees; amb una retribució màxima anual de 47.729,83 euros.
 • 10 assessors dels Grups municipals, que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata als grups polítics municipals; amb una retribució màxima anual total de 31.085,64 euros.

Estructura gerencial
Es prorroga els contractes de Josep Oriol Nicolau Tell, per ocupar un lloc de treball de personal directiu de director-gerent de l’Institut Municipal Reus Cultura; d’Anton Maria Salvadó Cabré, per ocupar un lloc de treball de personal directiu de Gerent-Coordinador de Serveis Territorials; i de Jordi Medrano Taltavull, per ocupar un lloc de treball de personal directiu de Gerent-Coordinador d’Organització i Serveis Interns.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

eighteen − three =

Notícia anterior

VÍDEO | Un jove agredeix dos homes per molestar a la seva parella

Notícia següent

Arqueòlegs de la URV acabaran d’excavar el jaciment de l’Assut de Tivenys

Notícies relacionades