Reus donarà una atenció més personalitzada del servei de teleassistència

El servei municipal dóna ajuda a més de 1.800 persones de més de 65 anys o dependents

L’Ajuntament de Reus posa en funcionament un nou model del Servei de Teleassistència Domiciliària, gestionat per l’empresa Tunstall Televida. La novetat d’aquest model és l’augment de 182 aparells més, actualment hi ha un total de 1.582 aparells. A més, el nou model permet un model d’atenció personalitzada, fins ara era lineal igual per a tothom. En el 2018, el servei ha donat ajuda a més de 1.800 persones grans o dependents.

La teleassistència mòbil es realitza a través d’un dispositiu similar a un telèfon mòbil, que facilita la localització de les persones usuàries fora del seu domicili i l’emissió d’alertes davant situacions de risc. El nou model de 2019 permetrà una atenció personalitzada i, per tant, cada usuari tindrà un Pla d’Atenció Personalitzat segons les seves necessitats pròpies. Aquest model té tres nivells: el bàsic, el mitjà i l’alt. A més, el servei compta amb vehicle d’unitat mòbil que es troba disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

El nou model d’atenció té com a objectius la millora en l’atenció a través de l’adaptació de la resposta del servei a la gran diversitat de persones usuàries, l’adaptació a un escenari d’integració de serveis, una eficiència més gran de l’administració de recursos i la sostenibilitat en un entorn socioeconòmic de difícil conjuntura. Per la seva banda, els eixos del nou model es basen en l’estratègia tecnològica, el sistema de valoració i d’assignació de servei, i l’organització operativa eficient. El pressupost municipal destinat al servei de teleassistència domiciliària és d’un total de 253.000 euros.

Les persones més grans de 65 anys o persones joves que ho necessiten i persones cuidadores de persones dependents es poden beneficiar d’aquest servei municipal. En el 2018, les dones que van utilitzar el servei va arribar al 79% i el 21% restant eren homes. El servei va atendre més de 62.000 trucades i hi va haver més de 205 mobilitzacions de la unitat mòbil. “És un dels serveis que volen potenciar perquè permeten donar seguretat a la persona que viu sola i també als familiars”, ha assegurat Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus. A això s’hi ha afegit la delegada del servei de Tunstall Televida, Rosalía Alonso, assegurant que “els usuaris ho consideren un servei essencial perquè la teleassistència aporta autonomia i tranquil·litat”.