Comencen les obres del parc per a famílies

L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana les obres de la primera fase del projecte del parc per a famílies al parc del Roquís, prevista en la convocatòria 2018 dels Pressupostos Participatius. L’execució de la primera fase té un pressupost de 125.721 euros i ha estat adjudicada a Construccions Jaén Vallés SL, amb un termini d’execució de tres mesos.

L’obra preveu condicionar la zona verda existent per poder-la utilitzada com a parc per a famílies, i implementar activitats esportives i de lleure que facin d’aquesta zona un espai apte i valorat per a la ciutadania. El conjunt del parc tindrà diverses zones diferenciades: la zona de picnic i de barbacoes, una zona de jocs infantils de 0 a 3 anys, tres espais de jocs infantils de més de 3 anys, una zona de fitness, una pista de patinatge i una zona que podrà ser utilitzada tant per a activitats esportives com per a la celebració d’events.

L’àmbit del projecte es troba al sud del polígon industrial Agro Reus, al llarg der carrer Ignasi Iglésias i a la confluència amb el carrer de Rovira i Virgili.

La primera fase de l’actuació, que és la que ara s’executa, preveu la instal·lació parcial de mobiliari urbà (taules pícnic, barbacoes i jocs infantils de 0-3 anys), així com la diagnosi i possible intervenció a l’arbrat existent en la zona pícnic. Prèviament caldrà realitzar-hi el moviment de terres, les pavimentacions, la pre-instal·lació de les xarxes de reg i d’enllumenat, així com la instal·lació de sanejament.

Les fases 2 i 3 s’executaran en un futur i preveuen les actuacions següents:

Fase 2: Instal·lacions de reg, enllumenat i aigua potable (fonts); els tancaments; talussos i jardineria; i senyalització.
Fase 3: Subministrament de la resta de jocs infantils, mobiliari urbà i elements d’ombra en forma de veles.