Comença la segona fase de les obres de remodelació del carrer Alt de Sant Pere

La segona fase de les obres de remodelació del carrer Alt de Sant Pere s’inicia aquest dimecres 15 de maig, en el tram comprès entre el carrer Sardà i el carrer Doctor Robert. Les obres són la continuació de les que actualment s’estan realitzant en aquest mateix carrer, entre el carrer Sardà i la Riera de Miró. Les afectacions al trànsit es mantindran als dos trams del carrer, que es reobrirà una vegada finalitzi la tercera fase dels trebal ls, amb l’asfaltat de tot el vial.

Les obres, que tenen un termini màxim d’execució de 4 mesos des que es van iniciar el passat me d’abril, permetran una major comoditat per als vianants, mitjançant unes voreres de major amplada, i una reducció del trànsit a través de l’eliminació de la zona d’aparcament, mantenint el sentit de circulació actual.

El paviment de les voreres, en la mateixa línia que la primera fase, es projecta de panot/terratzo. Es preveu protegir els espais dels vianants amb pilones i es planifica la construcció de passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. La totalitat de la calçada del carrer remodelat, es pavimentarà amb asfalt, un cop enllestida la segona fase.

Les obres de remodelació, amb un pressupost d’adjudicació de 256.596,39 euros, cofinançada amb una subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona de 127.501,31 euros i contribucions especials dels veïns, les executa Covan Obres Públiques SL que va resultar adjudicatària en la licitació.