El pressupost 2018 queda aprovat definitivament sense cap al·legació en contra

La vigència dels comptes serà efectiva quan l’aprovació es publiqui en els propers dies als diaris oficials

Els pressupostos municipals de 2018 han quedat definitivament aprovats aquest dimarts 3 d’abril, una vegada ha finalitzat el termini d’exposició pública dels comptes sense que la proposta del Govern de Reus hagi rebut cap al·legació en contra. La vigència dels comptes serà efectiva una vegada l’aprovació definitiva es publiqui en els propers dies als diaris oficials.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que “l’aprovació dels pressupostos ha suposat un esforç, fins i tot personal, però entre les demandes de més i millors serveis de la ciutadania, i la innacció de l’oposició, el Govern de Reus sempre es posa al costat de la gent”. El batlle ha defensat també que el seu govern “actua amb responsabilitat per aprovar els millors comptes possibles que la ciutat necessita: una aposta clara per l’atenció a les persones, la projecció de la ciutat i la reducció de l’endeutament”. Ara, els comptes queden aprovats després que Pellicer presentés una moció de confiança, que no va rebre el suport de l’oposició, però que finalment va quedar aprovada, ja que la resta de grups municipals no van presentar cap alternativa en el termini màxim de 30 dies.

Els comptes per al 2018 es poden resumir en tres grans àrees. Per una banda, el pressupost de l’Ajuntament és de 110.219.587,03 euros, un 0,43% menys que l’any anterior. D’altra banda, el pressupost per a organismes autònoms és de 7.111.180,10 euros, que es tradueix en una reducció de 2,86% respecte a l’any passat; i el pressupost per empreses municipals, de 211.146.492 euros, un 1,41% menys que el 2017. En total, el pressupost consolidat suma 319.836.518,64 euros.

El Govern defineix la seva proposta de pressupost com un exercici “rigorós i realista, fonamentat en la contenció i la bona gestió”, com també “continuista”, on segons apunten hi ha “un lleuger increment d’ingressos, originats per l’increment d’activitat econòmica”. A més, continuen mantenint com a prioritats l’atenció a les persones, la projecció de la ciutat i la reducció de l’endeutament. El pressupost també compta amb ingressos excepcionals, que per tal de mantenir l’equilibri es destinen a despeses excepcionals.

En aquest sentit, l’equip de govern destaca alguns punts del pressupost com l’increment dels serveis i recursos de Benestar Social, amb el finançament dels equips d’atenció a la infància i el servei de famílies extenses, l’ampliació del servei d’assistència domiciliària i la contractació de 12 treballadors dels equips bàsics d’atenció primària dels Serveis Socials. Igualment destaquen l’augment de la partida d’escoles bressol municipals, com l’aposta pels Jocs del Mediterrani; per Reus, Ciutat de la Música 2018; i per la candidatura de Reus, Ciutat Europea de l’Esport 2019.