Els centres educatius de Reus podran fer ús dels parcs públics en horari lectiu

Els estudiants de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria podran utilitzar aquests espais públics en horari lectiu de matí, de les 9:30 h a les 12:00 h

L’Ajuntament de Reus, sota el projecte anomenat “Una escola, un parc”, posa a disposició de tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat els parcs públics, o altres espais de la via pública que puguin ser adequats per a l’ús de la comunitat educativa, per tal de poder ampliar els espais d’aprenentatge i d’esbarjo dels infants de les escoles durant el curs 2020-2021.

 

Els estudiants de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria podran utilitzar aquests espais públics en horari lectiu de matí, de les 9:30 h a les 12:00 h, amb les garanties sanitàries i de seguretat urbana i viària necessàries, donant resposta a les indicacions del PROCICAT de poder utilitzar espais a l’aire lliure per reduir la transmissió de la pandèmia del COVID 19.

 

Les escoles que ho demanin hauran de presentar una sol·licitud amb el model de formulari corresponent que trobaran al web reus.cat/tramits, on hi haurà de constar el nom del parc que volen utilitzar, el recorregut que faran per arribar-hi, el nombre d’infants que s’hi desplaçaran, el curs dels infants, els dies de la setmana que l’utilitzaran i la franja horària que demanen, que haurà d’estar compresa entre les 9:30 h a les 12:30 h. La sol·licitud es pot presentar des del 23 de setembre de 2020 i al llarg de tot el curs escolar, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o per registre telemàtic.

 

Aquest projecte compta amb la implicació de diferents departaments de la ciutat per tal de poder facilitar l’ús d’aquests espais als centres educatius i promoure una campanya de comunicació i sensibilització cap a la ciutadania.

 

Des de la regidoria d’Educació, s’ha considerat que aquesta visió de salut es complementa amb la visió pedagògica de la ciutat educadora, des d’on es desprèn que els espais de la ciutat, són i han de ser, espais educatius, i que és un dels objectius del PAM per a la present legislatura.

 

El projecte “Una escola, un parc” neix d’una proposta de la xarxa d’escoles públiques de Reus de transformar l’espai urbà de la ciutat per garantir les indicacions del PROCICAT d’utilitzar espais a l’aire lliure per reduir la transmissió de la pandèmia, des de la perspectiva què l’emergència educativa no compromet només a l’escola sinó a tots com a societat.