Aigües de Reus: vehicles elèctrics a favor d’una mobilitat més sostenible

A Aigües de Reus ens prenem molt seriosament la transició energètica. És per això que acabem de renovar parcialment la flota mòbil amb la incorporació de set vehicles elèctrics i els pertinents sistemes de recàrrega. Una inversió que se suma a d’altres projectes que es desenvolupen al llarg d’aquest any i que tenen com a principal objectiu la millora de l’eficiència energètica.

La contaminació causa més morts, per exemple, que els accidents de carretera. La disminució de l’ús dels vehicles a motor i de les emissions és, avui dia, una necessitat ineludible, ja que té conseqüències directes en la salut de les persones, segons han constatat estudis en ciutats d’arreu del món. Les autoritats internacionals reclamen a tots els països la reducció de les emissions de diòxid de nitrògen, la major part de les quals es genera en processos de combustió a altes temperatures. Aquest és el cas dels vehicles motoritzats, amb la qual cosa la situació s’agreuja a les ciutats.

El trànsit rodat, a més de diòxid de nitrogen, genera altres contaminants. Segons un estudi de l’Institut de Salut Global (ISGlobal), si el nivell de contaminació es reduís als llindars recomanats per l’OMS, l’esperança de vida augmentaria de mitjana 52 dies.

En paral·lel a la responsabilitat ciutadana, les empreses també poden implicar-se en aquesta reducció de la pol·lució mitjançant la transformació de la seva flota de vehicles en vehicles elèctrics. I això és precisament el que ja està fent de manera progressiva Aigües de Reus. Aquest mes de setembre són un total de set els vehicles elèctrics que s’hi incorporen, i ben aviat es preveu iniciar la licitació d’un altre paquet de vuit vehicles elèctrics.

Millora en la prestació del servei

D’aquests nous vehicles que Aigües de Reus acaba d’incorporar, tres son monoplaces completament elèctrics i de petites dimensions, amb l’objectiu afegit de millorar  la circulació i la mobilitat urbana. El contracte de compra té en compte tant criteris econòmics com ambientals, i permet donar de baixa vehicles matriculats entre els anys 2002 i 2005 i que porten acumulats entre 165.000 i 370.000 kilòmetres.

Pel que fa a la seva utilitat, els nous vehicles es destinen de manera continuada a la prestació del servei integral d’aigua de la ciutat, a disposició de la reparació d’avaries i guàrdies durant les 24 hores del dia i, en el cas dels monoplaces, a la gestió de comptadors, l’atenció ciutadana, inspeccions i altres contingències. La seva implementació ha de permetre un important estalvi econòmic a mig i llarg termini que, lògicament, estarà en funció dels preus de l’electricitat, la benzina i el gasoil.

Una renovació de la flota mòbil que, junt a d’altres mesures d’eficiència energètica, tenen com, a eix vertebrador, la millora de la mobilitat sostenible i el canvi de model de mobilitat urbana, en la línia dels els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal del període 2020-2023, i tot plegat en el marc d’uns requeriments ambientals de la Unió Europea cada cop més exigents i en consonància amb l’Agenda urbana de Catalunya.