Reus licita les obres de reforma dels carrers de Joan Ramis, Canal i Tetuan

Les obres de remodelació tenen un pressupost de 492.600,70 euros, i un termini d'execució de 6 mesos

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest divendres, 20 de maig al perfil del contractant la licitació del contracte per a l’execució de les obres de remodelació dels carrers de Canal, Joan Ramis i Tetuan, al barri del Carrilet. La incorporació de l’obra a la planificació d’inversions municipal per a aquest exercici respon al compromís del Govern de Reus d’avançar algunes de les propostes de millora recollides amb el procés de participació ciutadana sobre la transformació urbanística de l’entorn del Carrilet.

Les obres de remodelació dels carrers de Canal, Joan Ramis i Tetuan, al barri del Carrilet tenen un pressupost de 492.600,70 euros, i un termini d’execució de 6 mesos.

La imatge dels nous vials s’han dissenyat en base a donar una major comoditat al vianant, augmentant l’amplada de voreres actuals i canalitzant el trànsit, de forma que s’elimina superfície d’aparcament, ja que es disposa d’aparcaments soterranis propers.

En la línia dels projectes que s’estan desenvolupant en altres punts de la ciutat, i que aposten per fomentar la mobilitat a peu, el projecte dels carrers de Canal, Joan Ramis i Tetuan defineixen unes voreres d’entre 1,8 i 2,2m. Actualment, són de 0,8m.

La solució adoptada és a dos nivells, amb calçada i voreres diferenciades. Es manté el sentit de circulació existent. Es preveu la construcció amb vorades de granit, paviment de voreres de panot, i paviment asfàltic sobre base de formigó.

La longitud a remodelar del carrer de Canal és de 208,10m, la del carrer de Joan Ramis és de 42,70 i la del carrer de Tetuan és de 86 m; i la superfície total de 2.731m2.