Cambrils obre subvencions per a entitats que realitzin activitats d’igualtat de gènere i/o LGTBI+

L’objectiu és promoure la iniciativa social privada per millorar la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere

El departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Cambrils ha obert la convocatòria que regula la concessió de subvencions i ajuts per a la realització d’activitats que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, durant l’any 2022, per tal de millorar la qualitat de vida dels diferents grups de població de Cambrils.

L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport a les entitats que desenvolupen projectes i/o activitats que promouen la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere al municipi o que beneficiïn a la població cambrilenca.

Concretament, les subvencions busquen millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat; donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania; promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils; realitzar accions d’informació, sensibilització i educació dels diferents grups de població; estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social, i donar suport a activitats que permetin l’apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+ així com el reforç de les seves relacions socials.

Projectes subvencionables

En l’àmbit de la Igualtat efectiva entre dones i homes:

  • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les dones a la vida social i associativa de la ciutat.
  • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
  • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la violència masclista.
  • Programa d’activitats adreçades a les dones de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

En l’àmbit de la Diversitat afectiva, sexual i de gènere:

  • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i associativa de la ciutat.
  • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
  • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
    Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

Es poden acollir a les subvencions totes les associacions/entitats sense ànim de lucre que desenvolupin activitats vinculades amb els projectes subvencionables. Les sol·licituds es poden presentar https://seu.cambrils.cat/ fins al 25 de maig de 2022.

La informació i els formularis per la seva sol·licitud es troben disponibles a www.cambrils.cat/igualtat. Per més informació contactar amb el departament de Polítiques d’Igualtat al 977 79 45 79 (Ext. 2226) o al correu igualtat@cambrils.cat o sai@cambrils.cat.