Reus saciona amb 10.000€ la propietat del local clausurat del raval de Robuster

L'expedient municipal fonamenta la sanció en el fet que l'exercici de l’activitat de discoteca del local es va suspendre d'acord a la resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Imatge d'una intervenció en un local de Reus. GUÀRDIA URBANA

L’Ajuntament de Reus ha imposat una sanció de 10.001 euros a la propietat del local del raval de Robuster clausurat per la Guàrdia Urbana el passat 23 de gener. L’Ajuntament ha constatat la responsabilitat de la propietat en la comissió d’una infracció molt greu, prevista a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, per l’incompliment en l’exercici de l’activitat autoritzada, i que representa un risc greu per a les persones. Els fets queden avalats per les diferents actes aixecades per la Guàrdia Urbana en les diverses actuacions realitzades al local.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que “la sanció respon al compromís de contundència del Govern de Reus davant els comportaments irresponsables que posen en risc la salut de la ciutadania i obliguen a imposar mesures que perjudiquen la llibertat de les persones i l’activitat econòmica de moltes empreses”.

L’expedient municipal fonamenta la sanció en el fet que l’exercici de l’activitat de discoteca del local es va suspendre d’acord a la resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de 19 d’agost de 2020 per la qual s’adoptaven mesures extraordinàries per a la contenció de la pandèmia.

Per decret de la regidoria d’Empresa i Ocupació de l’octubre de 2020, s’autoritzava la propietat del local a “desenvolupar de manera provisional l’activitat de restaurant, mantenint sense funcionament l’activitat de discoteca” amb els condicionants següents: “mantenir sense activitat la resta d’instal·lacions de l’establiment, corresponents a la discoteca si la normativa covid que afecta a aquesta activitat així ho imposa i ajustar en cada moment el funcionament de cadascuna de les dues activitats a les resolucions, instruccions i criteris que es vagin acordant per part de les autoritats en relació a la situació epidemiològica”.

Davant l’incompliment dels condicionants constatat amb les inspeccions de la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament ha imposat a la propietat una sanció de 10.001 euros com a responsable d’una infracció molt greu, prevista a l’article 47.a. de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, per l’incompliment en l’exercici de l’activitat autoritzada que representa un risc greu per a les persones.

En paral·lel a la via administrativa oberta per l’Ajuntament, la Guàrdia Urbana va derivar al Departament de Salut de la Generalitat les actes aixecades en les diferents actuacions realitzades al local per incompliment de les mesures decretades per a la contenció de la pandèmia. Salut és l’òrgan competent per acordar si els fets són constitutius d’infracció i objecte de sanció.

Igualment, la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials per un presumpte delicte de desobediència greu a l’autoritat per incomplir de manera reiterada les restriccions sanitàries; que segueixen el seu curs per la via penal.