Reus activa el web per facilitar el seguiment del compliment del Pla d’Acció Municipal

La nova eina web permet fer el seguiment de 559 accions definides, de manera individual, per àmbits o per eixos.

L’Ajuntament de Reus activa aquest dijous, 3 de desembre una eina web perfacilitar el seguiment per part de la ciutadania del grau de compliment del Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023, el full de ruta de l’acció del Govern de Reus pel mandat.

 

La posada en funcionament del nou servei s’addiu als compromisos de transparència i de rendiment de comptes davan t la ciutadania, que es recullen en el propi document de planificació estratègica. Alhora, s’emmarca en la promoció de la participació ciutadana, que en l’àmbit del PAM es va iniciar amb l’audiència pública per prioritzar les accions recollides al document.

 

Un any any després de la seva aprovació per part del ple de l’Ajuntament, el PAM ja té iniciades o executades el 73% de les accions planificades. La nova eina web permet fer el seguiment de 559 accions definides, de manera individual, per àmbits o per eixos.

 

L’acció de govern concretada al PAM s’estructura en quatre pilars:  progrés social; espai urbà;  desenvolupament econòmic;  i organització i planificació. Eixos que han de fer avançar la ciutat amb dos grans objectius: garantir la cohesió social i garantir els projectes i serveis de qualitat que exigeix la ciutadania.

 

El primer any del mandat municipal, el Govern el Reus ha iniciat o finalitzat el 73,9% de les accions previstes en la planificació dels quatre anys. En concret, s’han finalitzat l’1,4% de les accions (8), se n’han iniciat el 72,5% (405) i estan pendents d’iniciar-se el 26,1% restant (146).

 

Per eixos, el desplegament de es accions del PAM és el següent:

  • Eix 1, Progrés social: 76,2% d’accions iniciades o finalitzades (165 iniciades, 2 finalitzades i 52 pendents).
  • Eix 2, Espai Urbà: 78,5% d’accions iniciades o finalitzades (98 iniciades, 4 finalitzades i 28 pendents)
  • Eix 3, Desenvolupament Econòmic: 67% d’accions iniciades o finalitzades (60 iniciades, 1 de finalitzada i 30 pendents).
  • Eix 4, Gestió, Organització i Planificació: 69,7% de les accions iniciades o finalitzades (82 iniciades, 1 finalitzades i 36 pendents).