El PSC reclama que les Ampes puguin continuar gestionant els menjadors escolars

0
221

“El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació complementària per passar a ser reconegut com un veritable espai educatiu”. Amb aquest argument, el portaveu del grup Municipal del PSC Andreu Martín, defensarà una proposta de resolució al Ple d’aquest dilluns que insta a la Generalitat a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors escolars i a iniciar una nova proposta, des del consens, escoltant la veu de les Ampes, direccions de centres i ajuntament. L’objectiu és cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia-menjador. En aquest sentit, el PSC es posiciona a favor que les Ampes puguin continuar fent una gestió directa d’aquest servei.

La proposta demana reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el projecte educatiu i en els ensenyaments obligatoris. També reclama dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat el pròxim curs 2019/20. Martín recorda que “l’impacte directe en el creixement, la socialització i l’educació en una alimentació saludable i equilibrada dels infants, i molt especialment per aquells i aquelles alumnes de famílies més vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 30% del temps que els infants passen a l’escola, ho fan al menjador”.

Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei i treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho desitgin, i complint amb els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del servei de menjador escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que s’aprovi un nou marc regulador de consens amb la comunitat educativa, són altres acords que planteja la proposta. Segons el portaveu, “l’espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha d’assegurar els principis de la contractació pública. Els centres educatius han de comptar amb les condicions per afrontar una contractació pública d’aquesta naturalesa, i ha de tenir la possibilitat d’encarregar-ho a les associacions de pares i mares, com a entitats directament lligades als centres educatius, garantint un servei de qualitat per preservar la funció educativa del menjador escolar”.

En darrer terme, el PSC reclama recuperar el servei de menjador als instituts i plantejar, en el marc de debat sobre reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.

Per Martín, el menjador escolar ha d’estar vinculat i plantejat també des del Projecte Educatiu de Centre, establint els mecanismes de coordinació necessaris per garantir la seva efectivitat. En aquest sentit, recorda que L’administració ha de garantir el bon funcionament de l’espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el finançament corresponent, podent cercar altres actors que gestionin, i amb la planificació, la programació i les garanties professionals adients, tant les que tenen a veure amb l’alimentació com les que tenen a veure amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el lleure. “I ho ha de fer atenent les ràtios màximes de nombre d’alumnes que permetin una bona atenció de l’alumnat”, ha reblat.

Atenció primària, més pes als pressupostos de Salut
Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i Comunitària com el veritable eix del sistema sanitari públic, donant-li el pes que necessita en el pressupost del departament de Salut per arribar a un mínim del 20% del pressupost. Aquest és el principal acord de la segona proposta de resolució que el grup municipal del PSC defensarà al proper Ple.
També demana instar el departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una negociació efectiva amb tots els col•lectius que treballen en l’Atenció Primària, que pateixen l’impacte de les males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial. La proposta posa de manifest el suport dels socialistes a totes les mobilitzacions que es convoquin per reivindicar millores assistencials, de canvis en les estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària.
Pel PSC, l’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però les retallades del Govern de la Generalitat han comportat un finançament deficient.

Martín posa de manifest que els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui per sobre dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48 hores. A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir considerablement el temps de visita. “En qualsevol cas, el fonamental és que es pugui garantir que els facultatius puguin disposar del temps que sigui necessari per garantir la relació amb el pacient per tal que pugui rebre l’atenció adequada. De la mateixa manera, cal que els professionals de la salut gaudeixin dels reconeixement que es mereixen i dels recursos perquè tot això sigui possible”, ha reblat el portaveu.

A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP per part dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que en 7 anys han perdut un 30% del seu sou i la precarietat laboral i la no conciliació estan a l’ordre del dia.

És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges de família, pediatres i ginecòlegs, han estat cridats a la vaga. “La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de l’Institut Català de la Salut, que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa ni proposta de solució”, ha conclòs el portaveu.

FER UN COMENTARI