Des d’avui es pot demanar el pagament avançat dels impostos municipals que està bonificat amb un descompte del 5%

El termini per sol·licitar-ho a l’oficina de recaptació acabarà el dia 1 de febrer. Si es domicilien els pagaments, aquest termini s’avança fins al 25 de gener.

0
416
Cosum Gencat VERD (juny 2019) 728×90

Avui s’ha obert el termini per demanar el pagament avançat dels tributs municipals. Aquesta possibilitat que s’ofereix des de fa uns quants exercicis permet als ciutadans beneficiar-se d’un descompte del 5% sobre el total dels imports.

Aquesta modalitat és extensiva a les liquidacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa d’escombraries, tant la industrial com la domiciliaria.

El pagament avançat és un tràmit que cal demanar, presencialment, a l’Oficina de recaptació (plaça de la Vila, 8). El termini per poder gestionar-ho serà obert fins al pròxim 1 de febrer. En el cas que els sol·licitants vulguin, a més a més, domiciliar aquest pagament, el termini per demanar-ho s’avança al divendres, dia 25 de gener. El cobrament dels rebuts, però, no es farà efectiu i es carregarà en els comptes dels contribuents fins al dia 1 de febrer.

Accés al tràmit del pagament avançat d’impostos i taxes amb bonificació

Continua obert el període per demanar el pagament fraccionat

D’altra banda, continua obert el termini per sol·licitar el pagament fraccionat dels impostos i taxes municipals en 11 mensualitats sense interessos. La presentació de les instàncies per sol·licitar-ho s’ha de fer a l’Oficina d’atenció a la ciutadania. (descarregueu en aquest enllaç el model de sol·licitud).

Les condicions per acollir-s’hi són: la domiciliació bancària de les quotes, estar al corrent dels pagaments de tributs amb l’administració i no tenir deutes pendents. Finalment, l’import de les quotes resultants no pot ser inferior als 15 euros mensuals. El termini per presentar les instàncies a l’OAC acabarà el 15 de febrer pròxim.

El fraccionament dels tributs és una modalitat que s’aplica a impostos i taxes de cobrament periòdic com l’Impost de Béns Immobles Urbans (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). La taxa d’escombraries (domiciliaries i industrials) i la taxa de guals. El seu objectiu és facilitar a la ciutadania el compliment dels deures fiscals amb major comoditat en repartir els imports dels rebuts en 11 mensualitats al llarg de l’exercici.

Accés al tràmit del fraccionament de les taxes i impostos

Accés al document per sol·licitat el fraccionament 
(Document a presentar, degudament complimentat, a l’Oficina d’atenció a la ciutadania, Plaça de la Vila, 8)

FER UN COMENTARI