Contacte

El diari La Ciutat és un digital de proximitat que es caracteritza per cobrir l’actualitat informativa municipal d’arreu de Catalunya. Dintre de cada zona comarcal, s’especialitza en l’actualitat de la capital de la comarca i els municipis colindants.

Ens podeu trobar en les següents adreces i telèfons: