Pujada de les pensions per al 2022 a Catalunya

El Govern aprova la pujada del 2,5% a les pensions

El Consell de Ministres dona llum verda avui a la pujada del 2,5% prevista per a les pensions contributives el 2022, d’acord amb la fórmula per garantir el seu poder adquisitiu establert a la reforma de les pensions pactada al juliol amb els agents socials i a vigor des de l’1 de gener.

El Govern aprovarà l’actualització de les pensions per al pròxim any, una mesura que beneficiarà a gairebé 10 milions de jubilats.

També s’aprova la paga extra de l’1,6% que serveix per a compensar la diferència entre la pujada de 2021 (0,9%) i l’evolució mitjana de la inflació (2,5% des de desembre de 2020 a novembre de 2021), i que amb l’entrada en vigor de la reforma de pensions aquesta vegada serà l’última que es pagui.

Segons les projeccions del Ministeri de Seguretat Social a la fi de 2021, la pensió màxima en 2022 serà de 39.468,52 euros anuals, i ascendiria fins als 2.819,18 euros al mes en 14 pagues. Això suposaria un increment de 111,69 euros respecte a la quantia per a l’any 2021 (2.707, 49 euros).

Espanya va tancar 2021 amb una inflació del 6,5%, la més alta des de maig de 1992, marcada per la pujada dels preus de l’electricitat i dels combustibles.

Així queden les pensions

La pensió mínima de jubilació per a una persona amb 65 anys i amb un cònjuge a càrrec seu segons les taules de Seguretat Social passarà a ser en 2022 de 890 euros al mes (12.467 euros a l’any); mentre que per a qui no el posseeixi serà de 721 al mes (10.103 a l’any). Aquells titulars menors de 65 anys disposaran d’una quantia mínima per a aquestes dues situacions de 834 euros al mes (11.688,60 a l’any) i 675,20 al mes (9.452,80 a l’any).

Aquelles persones que rebin una pensió de viduïtat i tinguin càrregues familiars percebrien mensualment 834,9 euros (11.688,6 a l’any); els majors de 65 anys o amb discapacitat (major o igual al 65%) ingressaran 721,7 euros (10.103,8 a l’any); mentre que els qui siguin menors de 65 anys rebran entre 546,8 euros al mes (menors de 60 anys), i 675,2 (entre 60 i 64 anys). En situacions d’orfandat la pensió bàsica serà de 220,70 euros; augmentant per als menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65% fins als 434 euros.