Nova estafa: el “fals tècnic d’extintors”

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Prefectura Superior de Policia a través de la Delegació de Participació Ciutadana, ha posat en marxa una campanya preventiva, després d’haver tingut coneixement d’un nou mètode d’estafa a empreses realitzada en aquestes festes nadalenques.

L’estafa dels “falsos tècnics d’extintors” que s’aprofiten de l’obligatorietat de renovació dels extintors de les empreses per a cobrar el servei sense haver realitzat cap servei.

‘MODUS OPERANDI’

Ateses les labors pròpies de Participació Ciutadana, entre els objectius de la qual es troba la prevenció d’estafes, a continuació s’explica, per si fos d’interès, el citat ‘modus operandi’ que s’emmarca com una nova variant de la Campanya Preventiva existent d’utilització de Falsos Tècnics com a mitjà per a cometre infraccions.

La primera de les premisses és que és realitzada a la fi d’any o principis del pròxim, ja que la gran majoria d’establiments aquesta inspeccions s’emporten a canvi en aquests dos períodes.

Es tracta d’un fals tècnic de manteniment d’extintors, que acudeix a les empreses sol·licitant la retirada dels antics i al·legant que en diversos dies acudirà parell realitzar la inspecció i si escau el canvi d’extintors per altres nous, presentant-se un supòsit tècnic que ni revisa realment els equips d’extinció ni disposa de la documentació requerida per a acreditar que s’ha fet la inspecció.

L’endemà, un altre supòsit tècnic de la mateixa empresa acudeix a l’establiment amb un fals albarà pels serveis prestats el dia anterior, pels quals sol·licita l’abonament d’una quantitat concreta de diners (en alguns casos ha estat de fins a 150 euros).

Quan realment acudeix l’empresa “legal” que anualment realitza aquesta comesa, en anunciar que durà a terme la inspecció, la víctima informa que ja li han realitzat aquesta inspecció i que la va abonar en dies anteriors. En aquest moment és quan la víctima s’adona, sent informada pel tècnic que cap treballador ha realitzat ni cobrat el servei, al·legant que ha estat víctima d’una estafa.

RECOMANACIONS

Les operacions de revisió, manteniment, recàrrega i proves hidroestàtiques, s’han de delegar únicament a empreses especialitzades en el tema que presentin certificació de confiança que compleixen amb les normes NFPA (National Fire Protection Association).

Aquestes empreses s’encarreguen de proveir equips, assessorar en el seu adequat maneig, revisar-los i recarregar-los baix especificacions tècniques, acudint sempre els empleats, que van identificats amb un anagrama a la roba de treball i mitjançant documents com els butlletins de treball.