Els catalans destinen més de la meitat dels seus ingressos al lloguer de l’habitatge

Un estudi dels portals Fotocasa i Infojobs ha revelat que el “català mitjà” va destinar el 56% dels seus ingressos a pagar el lloguer del seu habitatge el 2019, segons han explicat els dos portals en un comunicat aquest dimarts.

Aquesta dada representa un augment de 7,3 punts respecte a l’any 2018 (on es va arribar al 49%), confirmant així la tendència a l’alça que es porta registrant al territori en els últims cinc anys: des de l’any 2015 (40%) fins al 2019, el percentatge d’ingressos destinat ha crescut 16,7 punts per a un habitatge de 80 metres quadrats (m2).

Catalunya és la comunitat autònoma on els seus habitants destinen més ingressos al pagament del lloguer, seguida de Madrid (55,7%), País Basc (51,3%) i les Illes Balears (49,8%).

Anaïs López, directora de comunicació de Fotocasa, ha explicat que el preu del lloguer mitjà a Espanya ha pujat (10,18 euros / m2 a el mes) i és el “més alt de tot l’històric del portal immobiliari”, que s’estudia des 2006, motiu principal que els espanyols donin més diners per pagar el lloguer.

AUGMENT DEL COST DE VIDA

El cost de vida a Catalunya també ha vist una pujada en tots els aspectes amb la variació de l’IPC anual (un 0,8% el 2019), el salari mitjà dels catalans que s’ha situat en els 24.036 euros (2.003 euros dividits en 12 mesos) i el preu de l’habitatge va tancar amb un preu de 14,14 euros / m2 a el mes.

En els últims cinc anys s’ha observat una augment considerable en el preu de l’habitatge a Catalunya (un 44% de 9,81 euros / m2 a 2.015-14,14 euros / m2) però una estancament en els salaris (un 1, 4%, de 23.701 euros / any de 2.015-24.036 euros / any).