Cau el nombre d’ofertes de treball a Catalunya

Personal de neteja, operaris i peons de transport i mercaderies són les ocupacions més ofertes

Ordinador. Imatge pròpia
A Catalunya es van oferir 2.572 llocs de treball durant el mes de setembre, un 28,6% menys respecte al mateix període de l’any passat.

Segons les dades publicades aquest dimarts per l’Observatori del Treball i Model Productiu, es tracta del descens més accentuat dels últims tres anys (el setembre de 2018, el nombre d’ofertes va caure un 6,91%, mentre que el setembre de 2019 va reduir-se un 15,9%).

En l’acumulat de l’any, al territori s’han ofert fins a 22.126 llocs de treball, un 48,5% menys en comparació amb els nou primers mesos de l’any passat. Segons indica l’informe, les ocupacions més ofertes durant el setembre corresponen a personal de neteja (125), oficials i operaris (108) i peons de transport i mercaderies (99).

Per sectors, la gran majoria d’ofertes publicades durant el setembre corresponen a feines relacionades amb els serveis (un 80,6% del total), seguides de la indústria (7,7%), l’agricultura (5,8%) i la construcció (5,6%). El 0,3% restant correspon a ofertes on no s’ha especificat el sector.

Per altra banda, tres de cada quatre ofertes publicades fan referència a un contracte temporal, mentre que la resta contemplen una relació laboral indefinida o mercantil. Dins els contractes temporals, més d’una quarta part tenen una durada inferior a un mes. Alhora, a gairebé tots hi figura una durada inferior a dotze mesos.

Quant a la dimensió de l’empresa, les pimes concentren el 82,5% de les noves ofertes de treball. Concretament, les petites empreses (menys de 50 treballadors) han registrat 1.616 noves ofertes de treball (el 62,8% del total), mentre que les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) n’han sumat 506 (el 19,7% del total). Pel que fa a les grans empreses (més de 250 empleats), aquestes han ofert 450 nous llocs de treball.

Per demarcacions, Barcelona concentra gairebé la meitat de les noves ofertes registrades al setembre amb 1.554 (un 45,6% del total). Malgrat tot, Barcelona ha patit un dels descensos més accentuats pel que fa a la publicació de noves ofertes durant el mes de setembre (-29,5% interanual).

El territori on més s’han reduït les ofertes de feina ha estat Girona, amb 324 (un 42,5% menys respecte al mateix període de l’exercici anterior). A Lleida, la variació interanual ha estat del -24,4%, amb 257 nous llocs de treball, mentre que a Tarragona ha estat del -11,5%, amb 437 noves ofertes.