L’Ajuntament inicia treballs de millora a diversos camins rurals de Manresa

L’actuació té una durada de tres setmanes i es farà sobre una superfície de 3,1 km de camins

Des de la Regidoria de Qualitat Urbana i Via Pública de l’Ajuntament de Manresa s’ha iniciat una actuació de millora d’alguns dels camins rurals del municipi. L’actuació es farà en la xarxa rodada de camins rurals, especialment als més deteriorats, concretament:

 • Camí Font dels Llops
 • Camí de cal Xerraire
 • Camí dels Corrons
 • Camí de la Riera de Rajadell
 • Camí de Balcells de Dalt
 • Camí dels Casals
 • Camí de Verge de les Neus a ca la Rodona
 • Camí dels Trullols
 • Camí del Raval del Solei

Aquesta actuació es farà sobre una superfície de 3,1 km de camins i tindrà un import de 12.697 euros.

 

L’actuació, amb una durada prevista de 20 dies, té l’objectiu de resoldre el deteriorament de camins. Els treballs d’arranjament consisteixen en un reperfilat del terreny amb motoanivelladora o retroexcavadora per tal de millorar la planimetria del camí.

 

Generalment són trams afectats per torrenteres o rieres o trams molt plans en què s´acumulen tolls d’aigua i aquests acaben formant sotracs que acaben fent que la circulació rodada per aquests trams sigui incòmode. Per les operacions de millora de la planimetria de vegades cal estendre nou material i fer una compactació d’aquest.

 

A banda d’aquestes actuacions, des de l’Ajuntament de Manresa i dins de la comissió del Pla de Prevenció d’incendi, durant aquest estiu passat s’ha fet treballs de manteniment del ferm i neteja dels vorals dels camins següents:

 • Camí del Suanya a cal Ferreres
 • Camí de Cal Mateu a l’obaga del Suanya
 • Camí de Mas Oller als Comtals
 • Camí de Mas Oller a la riera de Guardiola

Aquesta actuació realitzada s’ha estès en 9,3 km de camins i ha tingut un cost de 9.809 euros.