Manresa farà tractaments herbicides als espais esportius municipals

Les actuacions es duran a terme dijous i divendres d’aquesta setmana

La brigada de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Manresa portarà a terme un tractament pel control de les herbes adventícies en els esportius municipals.

Les actuacions es realitzaran el dijous i divendres, 6 i 7 maig, al matí, als següents punts:

Dijous, 6 de maig

  • Estadi Atletisme del Congost: al costat del tartà i reixa de desaigua
  • Estadi de futbol del Congost: paret de formigó que separa la grada de la zona pavimentada i les reixes del camp que toquen a l’herba.

Divendres, 7 de maig

  • Camp de futbol de la Balconada: perímetre al costat de la tanca del camp i córners.
  • Camp de futbol de les Cots: perímetre al costat de la tanca del camp i córners.
  • Camp de futbol de la Mion: perímetre exterior del camp costat formigó.
  • Camp de futbol del Xup: perímetre al costat de la tanca del camp i córners.