La Policia Local d’Igualada aixeca 62 actes per Cap d’Any

A més, el balanç també inclou tres actes per tinença o consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i 1 denúncia administrativa, sense obrir diligències, per alcoholèmia.

Entre el dia 31 de gener i el dia 3 de gener al vespre, la Policia Local d’Igualada ha  aixecat un total de 62 actes.

 

17 ha estat per incomplir l’obligació de l’ús de mascareta  o per usar-la de manera inadequada; 2 per obrir locals, celebrar actes o realitzar  activitats expressament prohibides o suspeses o que no hagin estat expressament  autoritzades; 16 per incomplir les limitacions del nombre de persones assistents a  trobades, tant en l’àmbit privat com en el públic; 16 per incomplir la distància física  interpersonal de seguretat en llocs públics o privats, oberts o tancats; 1 per consumir  de manera compartida begudes alcohòliques a la via pública o en espais oberts al  públic que no disposin de la corresponent llicència d’activitat; 2 per fumar en lloc públic  o espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal  de 2 metres, i 8 per incomplir les restriccions a la mobilitat establertes per les autoritats  competents.

 

A més, el balanç també inclou tres actes per tinença o consum de  drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i 1 denúncia  administrativa, sense obrir diligències, per alcoholèmia.