Ja es pot consultar la composició de les meses electorals de Manresa per a les eleccions del 14 de febrer

Les persones que vulguin comprovar si han de formar part de les meses poden fer-ho a través de la web municipal, a través d’aquest enllaç

Des d’avui ja és possible consultar a la web de l’Ajuntament de Manresa la composició de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer. Aquest migdia s’ha celebrat el ple mu nicipal extraordinari per fer el sorteig públic de constitució de meses, amb la presència de la major part dels regidors de la corporació municipal al Saló de Sessions. Des d’avui mateix, tothom qui ho desitgi ja pot comprovar si haurà de formar part d’alguna de les meses. Es pot fer accedint aquest enllaç, i consultant les dades del cens electoral, per a la qual cosa s’ha d’introduir el document d’identitat i la data de naixement. El sistema, a banda d’indicar el lloc de la votació de cada ciutadà o ciutadana, també l’informarà sobre si ha estat designat membre d’una mesa.

S’han triat 765 persones, entre titulars i suplents, per a les 85 meses de Manresa


En el sorteig d’aquest migdia, s’han escollit un total de 765 persones, a les quals se’ls notificarà personalment, a partir d’avui mateix, que han estat elegits com a presidents, vocal primer, vocal segon, o bé suplent. A Manresa hi haurà un total de 85 meses electorals, distribuïdes en 21 col·legis (recordeu que, amb motiu de la Covid, s’han habilitat nous col·legis electorals. Trobareu més informació en aquest enllaç).

De les 765 persones escollides per sorteig, finalment a les meses només n’hi quedaran un terç, 255 (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s’han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s’hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis a Catalunya és de 51.871 votants. D’aquests, han entrat al sorteig d’aquest matí un total de 39.502 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronats a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d’acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l’al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa (carrer Arbonès, 29), en horari de 9 a 14,30 hores, o al telèfon 93 693 04 35.

Si no es presenta per exercir les funcions que té assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada les obligacions d’excusa o avís que imposa la Llei Orgànica del règim electoral general, incorrerà en la pena d’arrest major i multa econòmica, segons estableix l’esmentada llei orgànica.