La Residència Pare Vilaseca d’Igualada finalitza les obres d’ampliació i reforma

S’ha ampliat la capacitat total del centre a 159 llits amb una inversió de 2,1 milions d’euros

Aquest dilluns, 26 d’abril, l’Alcalde d’Igualada i President del Consorci Sociosanitari  d’Igualada (CSSI), Marc Castells, ha visitat l’exterior de la Residència Pare Vilaseca on  recentment han finalitzat les obres d’ampliació i reforma d’aquest centre gestionat pel CSSI.  

La primera fase de les obres, que va suposar una inversió de 500.000€, va consistir en  la construcció de la Sala Teresa Mimó, una nova sala d’actes polivalent de 243 m2que  va entrar en funcionament el desembre de 2017 i que permet disposar de molt més  espai que la sala d’actes anterior, de 100 m2.  

La segona fase, que ha suposat una inversió de 2.100.000€, ha consistit en la reforma  i ampliació de la planta lila de la residència per crear una nova unitat de psicogeriatria,  la creació de 3 noves habitacions dobles a l’antiga sala d’actes, la creació d’una sala  per familiars i d’una sala d’estimulació cognitiva a la planta verda. Les obres es van  iniciar el setembre de 2019 i han finalitzat aquest mes de març de 2021. Entre els  mesos de març i maig de 2020, les tasques es van aturar a causa de l’estat d’alarma  decretat per la COVID-19.  

L’objectiu principal de l’obra ha estat el de modernitzar i ampliar la unitat lila, situada a  la part més antiga de l’edifici de 1987, que ara compta amb 15 llits distribuïts en 8 habitacions amplies i adaptades. S’han millorat les instal·lacions i els espais tant per  residents com per professionals, i s’han creat noves zones comunes adaptades a les necessitats de les persones ateses amb demències més avançades i a les persones  que poden residir en unitats de convivència. La sala principal disposa d’una paret  mòbil que permet dividir-la i tenir dos grups separats. També compta amb un projector  per les sessions de cinema i amb electrodomèstics pels tallers de cuina. L’amplitud dels nous espais comuns és molt beneficiosa per persones amb afectacions cognitives  que precisen deambular.  

Les noves habitacions compten amb grues de sostre, que faciliten la tasca del  personal, ja que són més ergonòmiques, i donen mes seguretat als residents. Si bé la  inversió estava enfocada en una modernització i adequació de l’edifici, l’actuació  també ha permès augmentar el nombre de places de la residència en 7 llits  addicionals, passant de 152 a 159. 

Per finançar el global de les dues fases s’ha comptat amb ajuts de la Diputació de  Barcelona i la Fundació Bancària ”la Caixa” i préstecs de CaixaBank, l’Institut Català  de Finances i Banc de Sabadell. 

Durant la visita, l’alcalde, Marc Castells, ha afirmat que “els iguanadins i igualadines  hem de sentir-nos molt orgullosos de l’equipament que suposa la Residència Pare  Vilaseca que gràcies a aquesta ampliació pot continuar amb la seva missió de donar  qualitat de vida a les persones grans ateses al centre”.  

Castells ha destacat la bona feina feta per l’equip que ha dirigit les obres i pels  professionals del CSSI que hi han participat. Marc Castells ha agraït, també, els ajuts  aportats per la Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària ”la Caixa”, que han  permès finançar una part important del projecte.  

Model d’Atenció Centrada en la Persona 

Malgrat que les restriccions imposades per la COVID-19 han afectat l’aplicació del  model d’Atenció Centrada en la Persona, el CSSI manté l’objectiu d’aplicar aquest  model assistencial. El paradigma de l’envelliment actiu estableix que les persones  grans no sols necessiten tenir salut o seguretat per viure o per envellir dignament, sinó  que també necessiten disposar d’oportunitats de decisió, participació i  desenvolupament personal si es vol millorar la seva qualitat de vida.  

La Residència Pare Vilaseca, inaugurada el 1987, ofereix acolliment residencial  permanent o temporal a persones grans vàlides o amb diferents nivells de  dependència en cinc plantes o unitats de convivència diferenciades. Proporciona un  servei integral i de màxima qualitat amb plans individualitzats d’atenció personal  interdisciplinària per facilitar les activitats de la vida diària. També ofereix un servei de  suport a les famílies i estades temporals de descans familiar. Disposa d’un total de 159  places de residència assistida, 93 públiques concertades amb la Generalitat de  Catalunya i 66 privades i compta amb un centre de dia amb 40 places.