El programa de millora i foment de l’ocupabilitat Dinamo XV, a ple rendiment al Centre Històric de Manresa

El programa de desenvolupament local Treball al Barris 2020, també conegut com a Dinamo XV, fixa com a objectiu la millora i el foment de l'ocupabilitat del col·lectiu de persones residents al nucli antic en situació de vulnerabilitat

El passat 20 de maig, l’alcalde de Manresa Marc Aloy Guàrdia, va rebre les últimes persones contractades dins el programa Dinamo Treball als Barris d’enguany. Des del mes de febrer i fins ara s’han contractat 26 persones, 20 a la línia de plans d’ocupació i 6 a la línia de la Casa d’Oficis, programa dedicat a joves d’entre 16 i 29 anys.

Dins els plans d’ocupació hi ha dues línies: una per a persones residents al Centre Històric (actuacions ocupacionals), amb un total de 14 persones contractades, entre les que trobem 8 dones i 6 homes, que han realitzat una formació prèvia al contracte. A continuació, una altra línia de contractacions de perfils tècnics (actuacions professionals) que ocupen 6 llocs de treball amb incidència al nucli antic de Manresa.

En les actuacions ocupacionals, 8 persones, entre elles dues dones, han estat destinades a la brigada de polimanteniment, que actualment es troba fent treballs de rehabilitació al Xalet de Casa Caritat i al Teatre Conservatori. També s’han contractat 2 auxiliars d’equipaments, 2 auxiliars de neteja i 2 auxiliars de suport del Centre Històric. Aquestes actuacions, que inclouen una formació prelaboral, permeten reincorporar o incorporar per primera vegada al mercat laboral a persones en situació de vulnerabilitat que a més de millorar la seva ocupabilitat, contribueixen a embellir i netejar el barri. Destaca la seva participació en el mural que llueix al carrer  Llussà, creat i dirigit per l’artista Txema Rico.

Dins les actuacions professionals s’han incorporat una formadora del prelaboral, una coordinadora dels plans d’ocupació del programa, una coordinadora d’obres, un oficial de polimanteniment i dos tècnics dinamitzadors. Aquests últims, junt amb les auxiliars de suport, conformen el personal de la regidoria del Centre Històric.

D’altra banda dins el programa de la Casa d’Oficis, 6 joves, la majoria residents al Nucli Antic, han signat contractes de formació i aprenentatge amb el qual durant 6 mesos executaran obres de rehabilitació al Xalet de Casa Caritat. Amb aquests contractes s’inicia la segona fase del projecte on posaran en pràctica els coneixements adquirits durant la primera fase, de 4 mesos de durada, de formació teòric-pràctica en l’àmbit de la construcció, així com hàbits de treball, que els hi ajudaran en la recerca de feina i la inserció laboral un cop finalitzat el programa.

El projecte Dinamo XV inclou també un Dispositiu d’Inserció Laboral destinat a millorar l’ocupabilitat de les persones residents al nucli antic de Manresa mitjançant accions d’orientació laboral i formació en competències bàsiques, digitals i professionals.

El projecte Treball als Barris està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, és gestionat i executat pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) emmarcat dins la regidoria d’Ocupació, Empresa i Coneixement i amb col·laboració de la regidoria del Centre Històric i el departament de Territori de l’Ajuntament de Manresa.