El cost del Pla de reconstrucció de l’Ajuntament de Manresa per fer front a la Covid-19 supera els 5 milions d’euros

El desè informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa constata que, fins a mitjans d’abril, s’han destinat 5.227.955,35 euros a l’aplicació de les mesures previstes en el Pla després d'haver registrat un increment de 383.615,79 euros (7,92%) en relació al mes anterior per les noves aportacions de la Generalitat i la Diputació de Barcelona

El desè informe de seguiment del Pla local de Reconstrucci&oacut e; Social i Econòmica de Manresa constata que, fins a mitjans d’abril, s’han destinat 5.227.955,35 euros a l’aplicació de les mesures previstes en el Pla per fer front als efectes de la covid-19 a la ciutat, el que suposa un lleuger increment de 383.615,79 euros (7,92%) en relació a l’avaluació del març.

Com en els mesos anteriors, en l’informe presentat aquest dijous al Ple s’han actualitzat les fonts de finançament de cada una de les actuacions, amb les aportacions que provenen de l’Ajuntament, de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, o d’altres administracions o patrocinadors de determinades activitats.

La revisió de les dades d’aquest mes constaten que l’Ajuntament ha incrementat molt lleugerament la seva aportació, 1.609,30 euros destinats a una campanya de difusió turística, però segueix sent l’administració pública que més cost està assumint del Pla amb un 52% del total.

Així, l’increment registrat a l’informe d’abril ha estat provocat, bàsicament, per l’aportació de 245.991 euros de la Generalitat, a través dels Plans Educatius d’Entorn (PEE), que assumeix així el 27,33% del cost global; i els 136.015,49 euros que hi destina la Diputació de Barcelona, provinents del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030 en l’àmbit educatiu, que eleven al 19,84% la participació de l’ens provincial.

Per últim, l’apartat d'”Altres ingressos” manté el seu valor testimonial (0,55%) en compatibilitzar 28.528,54 euros de patrocinis en activitats culturals i de lleure, bàsicament de la Festa Major, que sumen 15.546,00 euros; els 6.982,54 euros que els Fons FEDER han destinat al projecte de La Canal a través del programa URBACT, i els 6.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en l’àmbit de feminismes i LGTBI.