Calafell regula la circulació de bicicletes, patins i altres vehicles semblants

L’Ajuntament vol posar ordre i garantir la convivència amb els vianants i la resta de vehicles

0
186
Imatge del passeig marítim de Segur de Calafell. Foto: Aj. Calafell
Cosum Gencat BLAU (juny 2019) 728×90

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment, per unanimitat, una modificació de l’ordenança municipal de circulació, per tal de regular la circulació de bicicletes, patins i altres vehicles semblants. La modificació adapta l’ordenança a les novetats normatives generals i mira de garantir la convivència d’aquests vehicles, anomenats vehicles de mobilitat personal, amb els vianants i la resta de vehicles que usen la via pública. També estableix mesures de seguretat, com l’obligació de portar casc i de disposar d’una assegurança.
Aquestes són les principals novetats:
–Les bicicletes, incloses les de pedaleig assistit fins a 25 quilòmetres per hora, han de circular per la calçada, i si existeix carril-bici tindran prioritat de pas sobre qualsevol altre vehicle.
–Les bicicletes poden circular als carrers de vianants i als carrers residencials amb velocitat limitada a 20 quilòmetres per hora, sempre que siguin de plataforma única.
–Les bicicletes poden circular per les voreres si no hi ha alternativa de carril-bici, sempre que la vorera tingui una amplada superior a 5 metres i compti amb 3 metres d’espai lliure. S’hi podrà circular també entre les 10 de la nit i les 7 del matí, amb aquestes mateixes condicions.
–Els menors de dotze anys, acompanyats d’un adult, podran circular per les voreres i zones de vianants amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars, sense superar els 10 quilòmetres per hora.
–Es pot circular per les voreres i zones de vianants amb aparells mecànics sense motor que no són considerats vehicles, com patins, monopatins o patinets, complint les mateixes condicions que les bicicletes.

–Els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues rodes només poden circular per les voreres i zones de vianant amb les mateixes condicions que les bicicletes.
–La velocitat màxima de tots aquests vehicles quan circulin per la vorera no podrà superar els 10 quilòmetres per hora, però en tot cas s’haurà d’adaptar a la dels vianants que caminen.
–Aquests vehicles tenen prioritat sobre altres vehicles que puguin anar per la vorera o zones de vianants, però mai sobre els vianants.
–Les motocicletes i els ciclomotors no podran circular en cap cas per voreres, zones de vianants o carrils-bici.
–Es prohibeixen conductes de risc, com portar auriculars, fer ziga-zaga entre vehicles en marxa, agafar-se a vehicles en marxa, circular amb el vehicle recolzat només en una roda, portar una càrrega que dificulti la maniobrabilitat…
–Caldrà deixar sempre un marge de com a mínim un metre fins a les façanes i extremar l’atenció a la sortida de vianants des dels immobles. També caldrà guardar una distància mínima d’un metre a qualsevol persona que camini pel carrer.
–Als parcs públics s’ha de respectar encara més la preferència del vianant i evitar circular per damunt de la vegetació.
–L’edat mínima per conduir vehicles de mobilitat personal serà de 16 anys. Per sota d’aquesta edat només es podran portar vehicles manifestament infantils i sempre sota la custòdia d’un adult.
–Només poden portar un passatger, si el vehicle ho permet, les persones majors d’edat.
–Els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de portar cas i disposa d’una assegurança. El vehicle hauria de disposar de llums i de senyals acústics.

El regidor de Via Pública, Juanjo García, ha explicat que confia tenir definitivament aprovada aquesta modificació de la normativa “perquè ja tinguem disponible aquesta eina la propera Setmana Santa. La nova normativa és per a tot l’any, però la prova de foc serà el primer moment de gran afluència de persones al municipi, que és quan els problemes de convivència es fan més manifests”.

FER UN COMENTARI