Talls de circulació a la Riera d’Aragó / Miró per obres d’asfaltat

Plànol asfaltat Riera Aragó / Miró. Foto: Ajuntament de Reus

La circulació de la Riera d’Aragó / Miró es veurà afectada durant la pròxima setmana a causa de les obres d’asfaltat en el tram comprès entre la Plaça de Villarroel i el Carrer del Roser.

Les obres es realitzaran en dues fases per tal de facilitar l’ús de la via a la ciutadania. La primera fase serà la que comprèn el tram entre la Plaça de Villarroel i Carrer Arnavat i Vilaró. Concretament les obres es duran a terme les nits del 22 i del 23 de setembre, des de les 21:00 h fins a les 07:00 h.

La segona fase comprendrà la zona entre el Carrer Arnavat i Vilaró i el Carrer del Roser i en aquest cas durarà tres nits. Serà entre els dies 24 i 26 de setembre, entre les 21:00 h i les 07:00 h.

Amb motiu d’aquestes obres de fresat i d’asfaltat de la Riera d’Aragó / Miró estarà prohibit l’estacionament de vehicles en tot el tram des del diumenge 22 de setembre, a partir de les 18:00 h, i fins al dia 2 d’octubre, a les 20:00 h.