Reus presenta la memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de 2018

El Síndic Municipal de Greuges de Reus, Pere Pagès, ha presentat aquest dilluns 1 d’abril al ple de l’Ajuntament de Reus la memòria de la Sindicatura de 2018. Durant l’any passat, la Sindicatura ha obert un total de 402 expedients per queixes i consultes de la ciutadania, un 33,55% més que l’any anterior, quan en va obrir 301.

La xifra ha anat creixent en els darrers anys, motivada, segons la pròpia Sindicatura, pel major coneixement de la institució per part de la ciutadania. El 2015, la xifra d’actuacions de la Sindicatura va ser de 217.

El resum de les actuacions realitzades pel Síndic és el següent:

Consultes derivades al Síndic de Greuges de Catalunya: 1,99%
Actuacions admeses amb recomanació acceptada: 4,98%
Actuacions admeses no acceptades: 1,24%
Actuacions admeses pendents de resposta: 0,25%
Actuacions admeses arxivades per desistiment: 2,99%
Actuacions inadmeses: 6,22%
Actuacions d’ofici acceptada per recomanació: 8,71%
Actuacions d’ofici no acceptada: 0,50%
Defensor del Pueblo: 0,25%
Consultes en tràmit: 0,25%
Consultes tancades: 72,64%
Els expedients tramitats estan relacionats amb els temes següents:

Regidoria d’Hisenda i Recursos Generals: 51
Organismes Autònoms: 7
Grups Municipals: 1
Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística: 1
Regidoria de Via Pública: 32
Regidoria de Seguretat Ciutadana: 14
Regidoria de Salut: 1
Regidoria de Medi Ambient i Ocupació: 17
Regidoria de l’Esport: 3
Regidoria de Cultura i Joventut: 1
Regidoria de Benestar Social: 42
Regidoria d’Urbanisme: 17
Regidoria de Recursos Humans: 9
Empreses Municipals: 28
Altres Organismes: 169
Responsabilitat Patrimonial: 9