Més d’un milió d’euros d’inversió per posar al dia el barri de Sol i Vista

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, han visitat aquest dimecres, 19 de desembre, les obres de remodelació dels carrers Entença, Almirall Requesens, i trams dels carrers de Roger de Llúria i de Nelson Mandela, que encaren la recta final. L’actuació va ser adjudicada a l’empresa Ravi Obras Transportes y Excavaciones SL per un import de 639.978,92 euros.

Durant la visita, l’alcalde ha anunciat que aquest mateix dimecres s’obren les pliques del procés de licitació de la segona fase d’obres inclosa en el Pla de Barris de la urbanització Sol i Vista: la remodelació del Carrer Roger de Llúria, al tram fins carrer Josep Iglésies i Fort. Aquesta segona fase té un pressupost de licitació de 196.889,41 euros. Es preveu que, una vegada iniciada, l’obra es realitzi en un termini de 4 mesos.

Prèviament a l’inici dels treballs de millora dels vials, Aigües de Reus ja va executar les obres de renovació de la xarxa de sanejament i aigües pluvials, concretament, als carrers Almirall Requesens, Entença i Roger de Llúria, amb un pressupost de 217.427 euros.

El projecte ja executat incorpora consideracions dels veïns, recollides en les sessions de participació que es van realitzar en el seu dia amb tècnics municipals i membres del Govern de Reus.

El projecte defineix les obres de remodelació dels carrers d’Entença, d’Almirall Requesens, tram del carrer de Roger de Llúria (entre carrers d’Entença i d’Almirall Requesens) i el tram del carrer de Nelson Mandela entre raval de Sol i Vista i d’Almirall Requesens. Es doten d’unes superfícies coherents amb les obres realitzades recentment a l’entorn, amb vorades de granit, paviment de voreres de panot/terratzo i paviment asfàltic, i eliminant les barreres arquitectòniques.

La solució adoptada manté el sentit de circulació al carrer de Roger de Llúria amb dos sentits, al tram des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort. Preveu direcció única sentit sud pel resta del carrer. Als carrer d’Entença i d’Almirall Requesens, de direcció única en sentit de les agulles del rellotge.

Amb la voluntat de millorar l’accessibilitat dels vianants, amb aquesta actuació es redueix les places d’aparcament en superfície al carrer d’Entença; que es compensen en la seva totalitat amb l’increment de places a la plaça de Nelson Mandela, al raval de Sol i Vista i al carrer de l’Almirall Requesens.

Remodelació del carrer de Roger de Llúria
L’obra va ser un compromís de l’alcalde, Carles Pellicer, adquirit amb els veïns del barri, que ara s’executarà en el marc del Pla de Barris, una vegada el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va anunciar la pròrroga fins a 31 de desembre de 2019 dels projectes beneficiats per la convocatòria de 2009.

La remodelació del carrer Roger de Llúria manté el sentit de circulació existent amb dos sentits, al tram des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort; i preveu direcció única sentit a la resta del carrer.

La solució projectada amplia les voreres seguint els criteris recollits al Pla de mobilitat urbana de Reus , i dotant-lo de unes característiques similars als carrers recentment remodelats, amb vorades de granit, paviment de voreres de panot/terratzo i paviment asfàltic. Les seccions s’han dissenyat en base a donar una major comoditat als vianants, i adaptades a persones amb mobilitat reduïda, augmentant l’amplada de les voreres actuals.

L’actuació inclou també obres en els sistema de sanejament, enllumenat i jardineria, en aquest sentit exemplars de Laurus Nobilis.