L’Ajuntament inverteix 140.000 euros en la millora de voreres de diferents vials de la ciutat

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Tecnofirmes i van a càrrec del pressupost d’inversions de l’Ajuntament de 2017

La regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Reus inverteix 140.000 euros en la millora de les voreres de diferents carrers de la ciutat. Els treballs s’emmarquen en l’actuació municipal de manteniment i posada al dia de la via pública, i complementen les actuacions de millora urbana que l’Ajuntament executa amb inversions com el manteniment del paviment asfàltic de diferents vials de la ciutat. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Tecnofirmes i van a càrrec del pressupost d’inversions de l’Ajuntament de 2017.

Les treballs es faran en trams puntuals de fins a tretze vials de la ciutat. Els espais on s’actuarà amb aquest paquet d’inversions són els següents: l’avinguda dels Països Catalans, els carrers de Mallorca i Jònic, el carrer Vilafortuny, el carrer de Jaume Vidal i Alcover, la plaça del Nucli, el carrer Doctor Ferran, a l’entorn Biblioteca Central Xavier Amorós —carrer de l’Escorxador, carrer Doctor Frias i carrer Camí de Riudoms, l’avinguda de Falset, l’avinguda del Doctor Vilaseca, i el carrer d’Antoni Fabra i Ribas. Les zones a actuar estan pendents de pavimentar, o es troben deteriorades o envellides pel pas del temps.

Les principals actuacions que es realitzaran se centren en el paviment i la vorada de les voreres, amb treballs específics de cobriment de sots a la calçada, reposició de paviments de panot, lloses de formigó o rigola, construcció de guals remuntables tant per a vehicles com per a vianants, i posada en cota d’arquetes o embornals, entre altres

Una vegada adjudicat el contracte d’obres, les Brigades Municipals han elaborat els diferents projectes d’actuació, els quals es troben actualment en fase d’exposició pública. Acabat el tràmit, s’iniciaran les obres, previsiblement el pròxim mes de juny. Tots els treballs estan planificats per part de l’empresa adjudicatària amb la direcció tècnica de les Brigades Municipals.

Accions específiques
Els treballs de millora de les voreres de diferents carrers de la ciutat es complementen amb accions de específiques com l’ampliació de les voreres de l’avinguda de Marià Fortuny i la construcció d’un pas per a vianants a l’avinguda de Tarragona, entre els accessos de les urbanitzacions Mas Abelló i Mas Carpa, entre altres.