L’Ajuntament fa efectius els pagaments pendents pels serveis de menjador escolar

Ho realitza a les AMPA i empreses proveïdores

L’Ajuntament de Reus ha fet efectius els dies 18 i 25 d’agost els pagaments pendents a diverses associacions de mares i pares i a diferents empreses proveïdores de serveis de menjador escolar, després del retard ocasionat en les darreres setmanes per una avaria en el sistema de gestió informàtica de la tramitació de pagaments. Els serveis de menjador no s’han vist minvats en cap moment i tots els beneficiaris de les beques i subvencions els han rebut puntualment.

En el cas de les associacions de mares i pares, el pagament es va fer efectiu el passat divendres 18 d’agost i es va acomplir el compromís adquirit amb aquest col·lectiu a rel del retard produït. Aquest divendres, dia 25, ha finalitzat el pagament a les empreses proveïdores de serveis de menjador escolar.

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Benestar Social, ha transmès les seves disculpes per aquest retard a les empreses i entitats de pares i mares, després que en les darreres setmanes s’hagués hagut d’ajornar l’abonament dels imports relacionats amb els serveis de menjador escolar de la ciutat.

Des de la Regidoria de Benestar Social s’ha previst abordar mesures per millorar l’actual sistema de tramitació de les subvencions que serveixin per agilitar els pagaments a les associacions de mares i pares i a les empreses subministradores, cosa que juntament amb la consolidació dels programes informàtics de gestió econòmica i de pagament de l’Ajuntament contribuirà a evitar que aquest endarreriment es torni a produir.