L’Ajuntament engega la reforma del carrer de Roger de Llúria

L’Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el projecte d’obres de remodelació del carrer de Roger de Llúria, al barri de Sol i Vista, al tram fins al carrer Josep Iglésies i Fort. El projecte, actualment en fase d’exposició pública, suposa la segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista i Immaculada. L’obra va ser un compromís de l’alcalde, Carles Pellicer, adquirit amb els veïns del barri, que ara s’executarà en el marc del Pla de Barris, una vegada el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va anunciar la pròrroga fins a 31 de desembre de 2019 dels projectes beneficiats per la convocatòria de 2009.

Una vegada aprovat definitivament el projecte, l’Ajuntament iniciarà el procés de licitació de l’obra, amb un pressupost de 196.889,41 euros. Es preveu que, una vegada iniciada, l’obra es realitzi en un termini de 4 mesos.

La remodelació del carrer Roger de Llúria manté el sentit de circulació existent amb dos sentits, al tram des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort; i preveu direcció única sentit a la resta del carrer.

La solució projectada amplia les voreres seguint els criteris recollits al Pla de mobilitat urbana de Reus , i dotant-lo de unes característiques similars als carrers recentment remodelats, amb vorades de granit, paviment de voreres de panot/terratzo i paviment asfàltic. Les seccions s’han dissenyat en base a donar una major comoditat als vianants, i adaptades a persones amb mobilitat reduïda, augmentant l’amplada de les voreres actuals.

L’actuació inclou també obres en els sistema de sanejament, enllumenat i jardineria, en aquest sentit exemplars de Laurus Nobilis.

Continua la remodelació viària
Paral·lelament, l’Ajuntament continua amb els treballs de remodelació dels carrers d’Entença, de l’Almirall Requesens, i trams dels carrers de Roger de Llúria i de Nelson Mandela. L’actuació va ser adjudicada a l’empresa Ravi Obras Transportes y Excavaciones SL per un import de 639.978,92 euros (IVA inclòs).

Actualment queden pendents d’executar o completar treballs de pavimentació de voreres i d’asfaltat, així com de cablejat elèctric, de plantació de jardineria i de senyalització viària.