L’Ajuntament de Reus amplia el termini per a presentar sol·licituds d’ajuts al menjador escolar per al curs vinent

Les famílies tenen fins el dia 22 de juliol i aquelles que facin el procediment de forma telemàtica, també disposaran del cap de setmana per fer-ho

Imatge recurs d'un menjador escolar. Foto CEDIDA

Amb motiu de la nova situació generada per la covid-19, per facilitar a les famílies la presentació de la sol·licitud dels ajuts al menjador escolar per al curs 2020-2021, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus ha ampliat el termini fins al dimecres 22 de juliol, inclòs aquest dia. El termini inicial finalitzava el divendres 17 de juliol. Així doncs, se n’ha fet una ampliació de tres dies hàbils.

A més, les famílies que segueixin la recomanació de presentar la sol·licitud telemàticament ara disposen de cinc dies més per fer aquest tràmit, ja que via telemàtica les sol·licituds també es poden presentar dissabte i diumenge. A hores d’ara, les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs anterior i que es troben en la mateixa situació han rebut un correu electrònic o un SMS de la regidoria amb les instruccions per poder fer el tràmit abreujat.

Si alguna família que compleix aquest requisit no ha rebut cap missatge, s’ha de posar en contacte amb la Regidoria de Benestar Social a través del correu electrònic [email protected] o del número de telèfon 977 010 034.

Enguany, per optar als ajuts individuals per a l’assistència a menjadors escolars de segon cicle d’Educació Infantil, Primària, ESO i alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) per al curs 2020-2021 s’han establert dos procediments de sol·licitud: abreujat i ordinari.

Com a novetat, s’ha activat el procediment abreujat, que poden fer servir les persones sol·licitants de l’ajut el curs passat i que no han sofert cap modificació en la composició de la seva unitat familiar, dels fills/es pels quals sol·liciten la subvenció, ni en la documentació presentada a la convocatòria pel curs escolar 2019-2020 i que compleixin els requisits fixats pel Departament d’Educació per aquest pròxim curs 2020-2021.

Com presentar la sol·licitud?

  • Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2019-2020 i de les quals la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus té la seva adreça de correu electrònic o el seu número de telèfon mòbil, han rebut, a través de correu electrònic o SMS, l’enllaç per accedir a realitzar el tràmit, on poden confirmar les seves dades amb signatura remota. Quan s’accedeix a l’enllaç, el primer que apareix són unes preguntes per tal de determinar si es pot presentar la sol·licitud per aquesta via i, en cas contrari, s’indica l’enllaç de la sol·licitud del model ordinari.

Enguany, com a novetat, a la web de l’Ajuntament de Reus s’explica, de manera fàcil, com presentar la sol·licitud de l’ajut al menjador escolar.