La Guàrdia Urbana amplia el compromís de proximitat amb els barris

La Guàrdia Urbana ha redissenyat la seva estratègia de proximitat, amb l’objectiu de fer un mínim d’una reunió al mes amb els representants veïnals, comercials o empresarials de cada una de les 48 zones policials amb què el cos municipal de seguretat té estructurada la ciutat. El nou dispositiu, que sorgeix de la col·laboració de la regidoria de Seguretat i Convivència amb la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, ha requerit ampliar la dotació de la Unitat de Proximitat de la Guàrdia Urbana.

El nou dispositiu reforça el compromís del cos policial amb la proximitat, i se suma a mesures vigents i que es mantenen, com el patrullatge a peu, les Comissaries Externes de Proximitat i els contactes directes de la regidoria i dels comandaments amb els representants de les entitats veïnals i comercials.

La reunions del nou dispositiu de proximitat es porten a terme amb un grup d’11 caporals, la qual cosa permet ampliar el número de trobades setmanals i, alhora, fer-les més efectives, amb la tramitació immediata de determinades demandes ciutadanes.

La política de proximitat amb la ciutadania del cos de la policia local preveu un paper destacat per a les associacions de veïns i de comercials de la ciutat. La Guàrdia Urbana té establert un fil directe amb la ciutadania via telèfon i correu electrònic, que permet un contacte diari i personalitzat.

L’estratègia de proximitat de la Guàrdia Urbana de Reus es fonamenta en una major presència als barris i a les zones comercials; en el reforç de la prevenció amb un major grau de visibilitat dels agents que treballen al territori; i en enfortir les relacions de la Guàrdia Urbana amb la comunitat i el teixit social de la ciutat. Així mateix, busca incrementar el grau de detecció i diagnosi de les problemàtiques; eradicar des de les arrels les problemàtiques, tot augmentant la capacitat de resposta; i millorar els nivells de convivència i civisme, i incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.