Els futurs dèficits de l’Hospital Sant Joan seran responsabilitat del CatSalut

L’Ajuntament de Reus i la Generalitat van signar el passat dimecres, 25 d’octubre, el protocol per a la constitució del nou consorci

El protocol d’intencions regulador de les bases per a la creació del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus preveu que, en termes financers, “l’Ajuntament de Reus no farà cap aportació davant de situacions de dèficit”, tal com ha explicat la presidenta de l’Hospital i regidora de Salut, Noemí Llauradó. D’aquesta manera, Llauradó ha declarat que “el consorci assegura que el dèficit no anirà a càrrec de l’Ajuntament, com fins ara” i en cas que, siguin necessàries aportacions ordinàries per assegurar un bon funcionament, aquestes aniran a càrrec del CatSalut. El protocol d’intencions va ser signat el passat 25 d’octubre per l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el conseller de Salut, Antoni Comi, i preveu que el nou Consorci estarà integrat pel CatSalut amb una participació majoritària del 55% i pel consistori reusenc, amb una participació del 45%, tot i que la designació de la presidència quedarà en mans de l’Ajuntament.

En aquest mateix sentit, tot i que Llauradó ha fet referència als possibles futurs dèficits de l’Hospital una vegada es faci efectiu el nou Consorci, no ha fet declaracions respecte al dèficit actual, ja que aquest tema encara està pendent en conversacions previstes, segons la regidora. El nou ens, a més, també subrogarà tots els professionals actuals i Llauradó ha assegurat que es farà “amb les mateixes condicions determinades per la normativa vigent”.

D’altra banda, el contracte de lloguer de l’Hospital subscrit entre la societat municipal Hospital Sant Joan de Reus (SAM) i la societat Reus Serveis Municipals SA se subrogarà al nou consorci. Així doncs, “el consorci pagarà un lloguer a la societat Reus Serveis Municipals SA fins al 2025”, com ha apuntat la regidora de Salut. D’aquesta manera, el consistori reusenc, com a propietari dels terrenys on s’ubica l’Hospital, atorgarà un dret de superfície al CatSalut per un període de 99 anys. Un cop finalitza aquest període de vigència del dret de superfície, o bé en cas que el CatSalut deixés de destinar la parcel·la a la realització del seu objecte, l’Hospital revertirà de nou a l’Ajuntament de Reus.

El batlle de Reus ha destacat que la signatura del protocol d’intencions per a la creació del Consorci simbolitza “un pas més” en aquest procés. En aquest sentit, el batlle ha assegurat que tant el consistori com el CatSalut promouran les accions necessàries perquè la constitució efectiva del consorci  es produeixi abans de l’1 de gener de 2018. La prioritat és mantenir els actuals dispositius assistencials dins del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència  en termes de viabilitat i sostenibilitat.

Aquest protocol estableix que l’Ajuntament de Reus i el CatSalut comparteixin la voluntat de crear un consorci com a ens encarregat de la promoció i protecció de la salut, l’assistència especialitzada i l’atenció hospitalària, sanitària i sociosanitària. Així doncs, el consorci prestarà els serveis que actualment porta a terme la SAM, amb vocació de projecció i integració amb el conjunt de la regió sanitària del Camp de Tarragona. El departament de Salut, a més, vol “garantir l’actual cartera de serveis i intensificar-la”, segons Pellicer, com a centre universitari i de formació MIR.

Influència de l’actual situació política

En referència  l’actual panorama polític, incidint en les relacions entre l’estat espanyol i Catalunya, Pellicer ha assegurat que “la situació política actual no ha d’influir per res en el document d’intervencions”, i ha afegit que “estem parlant d’un acord important”. La voluntat, com han expressat Llauradó i Pellicer, és que es continuï complint amb els terminis que el conseller Comin va proposar, com s’ha estat fent fins ara.