Finalitza la selecció per incorporar 20 nous agents de la plantilla de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Reus ha finalitzat les proves del procés de selecció per ocupar una de les 20 noves places d’agent del cos de seguretat municipal de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Reus de 2018. Un total de 503 aspirants es van inscriure per participar en el procés, que es va iniciar el passat mes de juny.

El rigor del procés selectiu, amb l’objectiu d’escollir els aspirants més ben qualificats i mantenir el nivell de qualitat i preparació de la plantilla, ha fet que del mig miler d’aspirants inicials, únicament n’arribessin 20 a la darrera fase, les proves mèdiques.

Una vegada finalitzats tots els exercicis del procés, hi ha 11 seleccionats que ja disposen de la titulació específica podran incorporar-se directament a la plantilla de la Guàrdia Urbana; i 9 que no la disposen, i que hauran de realitzar el curs corresponent d’un any de durada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

La plantilla de la Guàrdia Urbana de Reus consta actualment de 139 policies, als que cal sumar-hi els 20 nous de l’oferta pública 2018.