En marxa la reforma del carrer de Roger de Llúria, segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista

La segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista, la reforma del carrer de Roger de Llúria, ja és visible aquesta setmana des que les obres van començar oficialment el passat dimecres 17 de juliol. Les obres afecten el tram del vial fins al carrer Josep Iglésies i Fort. El pressupost d’adjudicació de l’obra és de 186.194,80 euros (IVA inclòs) i es preveu que es realitzi en un termini de 4 mesos. L’actuació està adjudiucada a l’empresa Agrovial.

La remodelació del carrer Roger de Llúria manté el sentit de circulació existent amb dos sentits, al tram des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort; i preveu direcció única sentit a la resta del carrer. La solució projectada amplia les voreres seguint els criteris recollits al Pla de mobilitat urbana de Reus , i dotant-lo de unes característiques similars als carrers recentment remodelats, amb vorades de granit, paviment de voreres de panot/terratzo i paviment asfàltic. Les seccions s’han dissenyat en base a donar una major comoditat als vianants, i adaptades a persones amb mobilitat reduïda, augmentant l’amplada de les voreres actuals. L’actuació inclou també obres en els sistema de sanejament, enllumenat i jardineria, en aquest sentit exemplars de Laurus Nobilis.

L’obra s’executa en el marc del Pla de Barris, una vegada el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va anunciar la pròrroga fins a 31 de desembre de 2019 dels projectes beneficiats per la convocatòria de 2009.