El curs 2017-18 comença a Reus amb 16.331 alumnes a l’etapa obligatòria

El curs escolar també ha començat amb 11.034 alumnes a infantil i primària i 5.297 alumnes a secundària

El curs escolar 2017-2018 es posa en marxa aquest dimarts, 12 de setembre, i a Reus ho fa amb 16.331 alumnes escolaritzats a l’etapa obligatòria: 11.034 a infantil i primària i 5.297 a secundària.

Unes dades que indiquen que durant l’estiu segueixen augmentant per la matrícula viva si bé respecte l’any passat són pràcticament les mateixes (30 menys).

La regidora d’Ensenyament i Política Lingüística, M. Dolors Sardà, ha visitat aquest dimarts al matí l’Escola Alberich i Casas i l’Escola Bressol Municipal La Ginesta, on s’ha trobat amb els respectius equips directius i ha explicat que el nou curs s’ha iniciat amb tota normalitat a la ciutat de Reus.

Com el curs anterior, la ciutat de Reus compta amb 20 centres d’educació infantil i primària públics, 9 centres concertats, 1 centre privat, 8 instituts de secundària, 1 institut-escola i, a més, 3 centres d’educació especial (2 de titularitat pública i 1 de privat concertat).

Amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’escolarització reals, el nombre de grups de P3 és de 46 i el de grups de 1r d’ESO és de 45.

S’ha suprimit un grup de P3 a l’escola Sant Bernat Calbó; i a 1r d’ESO es mantenen els grups si bé l’institut Salvador Vilaseca passa de 4 a 3 grups i el Domènech i Montaner de 4 a 5.

Pel que fa a les ràtios de l’escola pública, enguany la ràtio de P3 torna a ser de 25 i de 22 alumnes en els centres de màxima complexitat. A l’escola concertada és de 25. A l’ESO la ràtio segueix a 30, llevat en els centres de màxima complexitat que aquest curs passa a 27.

Recursos per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials
El curs que s’estrena destaca també per l’ampliació progressiva del nou Centre d’Educació Especial La Font del Lleó, creat el curs 2014-15 i ubicat al barri Gaudí, adjacent a l’escola Ciutat de Reus. El centre, a partir de les obres d’ampliació dutes a terme aquest estiu, podrà acollir fins a 41 alumnes segons la tipologia del diagnòstic donant resposta a les necessitats de les comarques del Baix camp i Priorat. Unes obres que han comportant també la remodelació de l’accés a ambdues escoles i llur senyalística la qual cosa permet que s’hi accedeixi per portes independents tot generant un nou accés al centre pel carrer de Badalona, 15.

Les aules passen de 5 a 7, més una sala coordinació, banys (adaptat i col·lectiu) i es condiciona la sala polivalent existent.

D’altra banda, la Diputació de Tarragona, titular del centre públic d’Educació Especial Alba, té prevista l’ampliació del centre en dues aules per millorar l’escolarització de l’alumnat matriculat actualment.

El Departament d’Ensenyament ha dotat també els centres educatius de més suport per atendre l’alumnat de NEE, com és el cas de l’Institut Josep Tapiró que enguany compta amb una USEE.

El primer cicle d’Educació infantil 
Relacionat amb l’etapa d’educació infantil, de 0-3 anys, les escoles bressol municipals han iniciat el curs escolar el dia 4 de setembre amb atenció a les famílies. Durant els primers dies s’atendran els infants en un horari especial i amb una entrada esglaonada per tal d’afavorir-ne una bona adaptació. Actualment es disposa de 25 places vacants per a infants nascuts els anys 2015, 2016 i 2017.

El dia 13 de setembre finalitza el termini de presentació de sol·licituds per demanar ajudes per a l’escolarització i el menjador d’aquests infants a les bressol municipals. Més endavant, s’obrirà un segon termini de sol·licituds per a aquells nens que es matriculin amb posterioritat al 13 de setembre i que no hagin pogut accedir a aquesta primera convocatòria.

Reus disposa de 6 escoles bressol de titularitat municipal, 1 de la Generalitat de Catalunya, 3 de titularitat privada subvencionades i 11 de privades.

La xarxa d’escoles bressol municipals la formen l’EBM El LLigabosc, l’EBM El Marfull, l’EBM El Margalló, l’EBM La Ginesta, l’EBM L’Olivera i l’EBM Montsant, totes amb una ocupació alta.

La ciutat disposa també d’un Centre d’Atenció a la Infància i a les Famílies, Mas Pintat, ubicat al carrer de l’Abat Escarré, 11, que disposa d’una programació específica i periòdica.

La preinscripció està gestionada a través de l’OME de l’Ajuntament de Reus, carrer de Rosselló, 2-8, de 9:00 a 14:00 h i les tardes amb cita prèvia durant el període de preinscripció.

L’etapa postobligatòria
Pel que fa a la Formació Professional, d’entre les novetats del curs en destaca el nou Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació i control ambiental a l’Institut d’Horticultura i Jardineria. Durant dos anys acadèmics l’alumnat estudiarà: Estructura i dinàmica del medi ambient i la problemàtica de les activitats humanes; Mètodes i productes cartogràfics; Tècniques i programes d’educació ambiental i Gestió mediambiental i de les activitats d’ús públic.

Una altra dada a destacar és la voluntat municipal de continuar treballant pel foment de la mobilitat internacional de l’alumnat d’FP i del professorat, com a ciutat acollidora d’alumnes que els envia a fora per fer les pràctiques a través de la Xarxa de Ciutats Europees integrants de l’Associació XarxaFP, una xarxa que creix un any més. Actualment, es preveu acollir tres estudiants d’FP de Berlín a l’Ajuntament i en organismes autònoms municipals durant el primer trimestre del curs per a realitzar pràctiques formatives.

Des de l’Ajuntament es treballa també per formar alumnes en modalitat Dual a través de beques de formació de diferents centres d’FP de la ciutat. L’objectiu és poder formalitzar diversos convenis durant aquest curs.

El Batxillerat
Com a novetat, l’escola Puigcerver ofereix la modalitat de BAT Artístic, via de les Arts plàstiques, imatge i disseny; la qual cosa suposa ampliar l’oferta que ja existeix a Reus, fins ara només a l’Institut Gabriel Ferrater i Soler.

La formació d’adults
Quant a l’educació de les persones adultes, la ciutat disposa de dos centres públics que imparteixen formació per aquest col·lectiu: el CFA Reus, ubicat des del curs passat al carrer d’Astorga, al barri Fortuny (de titularitat de la Generalitat); i el CFA Marta Mata (de titularitat municipal) al barri Gaudí.

Participació de la comunitat educativa
El passat mes de juny es van celebrar les eleccions per a la renovació del Consell Escolar Municipal el resultat de les quals serà aprovat pel plenari de l’Ajuntament de setembre així com el nomenament dels nous membres d’aquest òrgan de participació i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat, i l’agraïment al membres cessats per la tasca duta a terme. El nou CEM iniciarà el seu mandat i treballarà durant el període 2017-2019, i haurà de continuar amb la tasca de la comissó tècnica de seguiment de l’estudi sobre l’escolarització a Reus, un estudi qu e actualment es troba en fase de desenvolupament per un encàrrec municipal i a proposta del mateix CEM amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Consell Municipal d’Infants, a través del programa educatiu Infants Ciutadans, seguirà treballant i aportant propostes al Consistori i a la ciutat, com les del curs passat relacionades amb la gent gran. Una funció semblant en l’àmbit de la secundària es realitza des del Consell de Joves a l’ESO.

Activitats i recursos educatius 
L’Àrea d’Ensenyament i de Política Lingüística ha presentat puntualment a l’inici del mes de setembre l’oferta d’activitats i recursos educatius del curs 2017-2018. Les ARE, el conjunt de les activitats i programes educatius que promouen les diferents àrees i organismes municipals així com algunes entitats, s’adrecen especialment a la comunitat educativa de la ciutat i en algun cas a la de la comarca i àrea d’influència.

L’oferta ARE, que arrenca amb 89 propostes de diferent format, comprèn propostes consolidades, que han han creixent i també novetats. En el decurs de les properes setmanes el catàleg de les ARE s’anirà completant. Podeu consultar-lo al www.reus.cat.

Pla Educatiu d’Entorn
L’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament mantenen vigent el conveni per continuar oferint el Pla Educatiu d’Entorn a la ciutat de Reus. En concret, la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística treballa per mantenir les mateixes actuacions del curs passat introduint millores i alguna novetat. El Departament augmenta el finançament del PEE del període 2017/2018 segons l’addenda econòmica rebuda la setmana passada, amb un pressupost total de 39.000 euros, 30.000 que aporta la Generalitat (28.000 el curs passat) i 9.000 l’Ajuntament (8.400 el curs passat). Com a novetat del PEE 2017 cal esmentar la dotació extraordinària provinent del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes per promoure accions relatives a l’Educació per la Salut especialment adreçades a les famílies, que s’executaran durant la tardor.

Reconeixement a l’alumnat excel·lent 
Durant el primer trimestre, l’Ajuntament de Reus celebrarà un any més l’acte de reconeixement a l’alumnat excel·lent d’ESO, BAT, FP i proves PAU del curs 2016-2017. Una trobada que inclourà la presència de les famílies dels alumnes reconeguts i les direccions dels centres docents.

Obres de millora als centres educatius 
En l’apartat de les obres de millora i intervencions específiques de conservació i manteniment que ha fet l’Ajuntament de Reus aquest estiu, en destaquen:

  • Millores. Hores d’ara s’estan executant accions en diversos edificis escolars amb un pressupost inicial de 20.000 euros i amb una previsió de 97.000 euros més fins a finalitzar l’any, destinats a millores en la climatització d’aules, impermeabilització de façanes, millores en telecomunicacions, etc.
  • Servei de neteja. Amb un pressupost inicial d’uns 25.000 euros, aquest estiu s’ha realitzat a les escoles bressol municipals treballs de decapat i encerat de tots el paviments; abrillantats i neteges a fons dels menjadors, de les aules d’infantil i banys de les escoles d’Infantil i Primària… així com la posada a punt per a l’inici de curs.
  • Servei de manteniment. El pressupost està incorporat a la contracta anual de manteniment per valor de 546.000 euros. Un manteniment programat a l’estiu amb tasques genèriques per garantir la funcionalitat de les escoles a partir de l’1 de setembre: adaptació d’aules, manteniment dels patis, sorrals i estructures dels patis d’infantil i pistes esportives, tasques de prevenció d’instal·lacions, tasques de jardineria, drenatge de patis, etc.
  • Via Pública: tasques de manteniment de la senyalització dels accessos viaris de totes les escoles i instituts.

Pel que fa a les reformes, adequacions i millores iniciades aquest estiu 2017 a les escoles i instituts per parts dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, cal destacar les següents accions:

  • CEE Font del Lleó, remodelació d’espais per ampliació.
  • Escola Prat de la Riba, reforma de lavabos.
  • Institut Baix Camp, coberta del teatre i instal·lació elèctrica.
  • Institut Gaudí, reforma de la façana.
  • Escola Els Ganxets, adequació de la pèrgola.