El Centre Cívic Migjorn acull aquest dimarts el fòrum «La dona gitana i educació»

El Centre Cívic Migjorn acollirà demà, dimarts 11 de desembre, de 10 a 12.30 h, el fòrum «La dona gitana i educació». Una jornada de treball que forma part del projecte «Pont entre cultures», que impulsa l’Àmbit Comunitari de la Regidoria de Benestar Social a través del Pla d’Inclusió Social de Reus, en col·laboració amb la Taula del Poble Gitano de Reus i les regidories d’Ensenyament i Política Lingüística i de Participació, Ciutadania i Transparència. L’objectiu és millorar els recursos que es destinen a la millora de l’educació de la dona gitana i per això s’explicaran experiències exitoses en aquest àmbit.

En el segle XXI, la dona gitana ha experimentat un avenç dins de la societat i cada cop són més les dones, especialment les més joves, que s’incorporen de manera activa en la universitat i en el mercat laboral.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, considera molt important la participació de professionals i de persones del poble gitano en aquest fòrum: «la participació de les dones gitanes com a dinamitzadores de les actuacions que realitzem des de les administracions dóna un valor afegit, ja que permet treballar el valor de l’educació des de dins de la mateixa comunitat gitana, que cada cop és més conscient que els estudis són una bona manera de progressar com a persones individuals i com a poble».

«Pont entre cultures»
El projecte «Pont entre cultures» té com a àmbit d’actuació els barris Sant Josep Obrer, Fortuny i Montserrat i l’objectiu principal és fomentar la participació de les famílies, sobretot les dones del col·lectiu gitano, en les diferents activitats de les escoles i dels centres cívics, implicar-les en la formació i educació dels fills, difondre coneixements sobre la cultura gitana i reforçar els vincles familiars i la relació amb el veïnat. Una tasca que els professionals realitzen conjuntament amb dinamitzadores del poble gitano.

Així doncs, els objectius d’aquest projecte són reconèixer la realitat gitana en l’àmbit educatiu i en la societat en general, a la vegada que es contribueix a la ruptura de les idees preconcebudes i dels estereotips sobre el poble gitano.

En general, les accions consisteixen a reconèixer la cultura gitana com a part del mosaic cultural de la cultura catalana; difondre el valor de l’educació entre les famílies, i potenciar l’apoderament dels infants i joves per tal que s’impliquin en l’activitat escolar.

També es treballa conjuntament amb els centres educatius per combatre l’absentisme escolar i donar suport a l’alumnat en el procés d’aprenentatge.

En definitiva, es tracta de potenciar una educació intercultural en el marc d’una realitat plural.