Convocatòria de subvencions per al foment d’activitats d’interès juvenil

Les entitats que treballen en l'àmbit juvenil poden presentar les seves sol·licituds fins al dia 31 de maig de 2018

L’Ajuntament de Reus obre des d’aquest divendres la convocatòria de les subvencions per al foment d’activitats d’interès juvenil a la ciutat de Reus. Les entitats que treballen en l’àmbit juvenil poden presentar les seves sol·licituds fins al dia 31 de maig de 2018, segons les bases i criteris que es publiquen aquest dijous al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

L’objecte de la convocatòria és fomentar les activitats d’interès juvenil a la ciutat de Reus programades o que obtinguin el suport de l’Ajuntament de Reus i que tinguin com a finalitat millorar la cohesió social dels i les joves de la ciutat; promoure l’associacionisme juvenil i la seva implicació en els afers públics de la ciutat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possiblitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat en els àmbits de les activitats d’interès juvenil i intervenir preventivament sobre la població jove en situació de risc social.

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 10.000 euros.